مقاله استفاده از مدلهای استوکستیک در پیش بینی جریان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله استفاده از مدلهای استوکستیک در پیش بینی جریان

مقاله استفاده از مدلهای استوکستیک در پیش بینی جریان

Stochastic models for predicting the project

دانلود مقاله استفاده از مدلهای استوکستیک در پیش بینی جریان

مقاله درس هیدرولوژی مهندسی پیشرفته

مقدمه:
پیش بینی یک عنصر کلیدی در تصمیم گیری مدیریت است. کار آیی نهائی هر تصمیمی‌بستگی به طبیعت یک دنباله از حوادث دارد که متعاقب آن تصمیم می‌آید. توانایی برای حدس زدن جنبه های غیر قابل کنترل این حوادث قبل از تصمیم گیری باید به امکان انتخاب بهتری نسبت به موردی که این توانایی در دسترس نباشد بیانجامد. به این دلیل سیستمهای مدیریت برای طرح ریزی و کنترل عملیات یک سیستم نوعا از یک تابع پیش بینی برخوردارند. برای مثال در علم هیدرولوژی هر گونه طرح و برنامه ریزی که در حوضه های آبریز ومخازن مربوط به آن صورت می‌گیرد بایستی بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و شناخت الگویی برای سیستم و اطلاعات مربوط به خواص هیدرولوژیکی آن حوضه باشد به این داده های متغیرهای هیدرولوژیکی گفته می‌شود و شامل اطلاعاتی است که در تصمیم گیری نقش موثر وحیاتی دارد. ملاحظه می‌شود که پیش بینی حدس وتخمینی از رویدادهای آینده است..هدف پیش بینی کاهش ریسک در تصمیم گیری است. با تخصیص منابع بیشتری به پیش بینی قادر به اصلاح وتکمیل دقت پیش بینی می‌شویم.
یکی از روشهای تجزیه وتحلیل داده ها در هیدرولوژی روش استوکستیکی و استفاده از مدلهای استوکستیکی است. در این مقاله هدف نهایی تجزیه و تحلیل سری زمانی مربوط به دبی متوسط سالانه رودخانه ای برای مدت ۵۰ سال و مدل سازی  و پیش بینی برای ۵۰ سال آینده خواهد بود.

فهرست مطالب
۱- مقدمه: ۱
۲- تعاریف ۲
۱-۲ سری زمانی ۲
۲-۲ مدلهای استوکستیکی ۳
۳- انجام، تجزیه و تحلیل مقاله: ۵
گام اول – رسم سری زمانی و تعیین مقادیر آماره های نمونه ۵
گام دوم – بررسی وجود مولفه های روند (Trend) و دوره ای Periodic و حذف آنها ۷
گام سوم- بررسی نرمال بودن داده ها ۹
گام چهارم- شناسایی مرتبه مدل با مشاهده منحنی سری زمانی: ۱۰
گام پنجم- تولید سری زمانی یا میانگین صفر (استاندارد کردن داده ها) ۱۱
گام ششم – ترسیم Partial correlogram, corrleogram 12
گام هفتم- بررسی مدلهای انتخاب شده و انتخاب الگوی مناسب ۱۴
تعریف ضریب آکائی ۱۵
گام هشتم پیش بین و تولید نمونه ۵۰ ساله ۲۳
صورت مقاله درس هیدرولوژی مهندسی پیشرفته ۲۶


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 32 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]