مقاله ارزیابی عملکرد پتوی رسی در کنترل تراوش زیر سدهای خاکی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله ارزیابی عملکرد پتوی رسی در کنترل تراوش زیر سدهای خاکی

مقاله ارزیابی عملکرد پتوی رسی در کنترل تراوش زیر سدهای خاکی

Project Performance Assessment clay blanket to control seepage under dams

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد پتوی رسی در کنترل تراوش زیر سدهای خاکی

مقاله تخصصی کارشناسی

چکیده:
نشت آب در سدهای خاکی و نحوه کنترل آن، اولین گام مؤثر و یکی از مهم ترین مسائلی است که در طراحی سدهای خاکی موردتوجه خاص متخصصین امر قرار می گیرد. دانش و آگاهی از قوانین بنیادی نشت به متخصصین اجازه می دهد تا از به وجود آمدن مشکلات جدی در اثر نشت جلوگیری کرده و بهترین نوع سیستم کنترل نشت را انتخاب نمایند. در این مقاله سعی شده راه های مختلف کنترل نشت را بیان کرده و به معرفی پتوی رسی و عملکرد آن پرداخته شود.
نرم افزاری که در این زمینه استفاده شده یکی از جدیدترین نرم افزارهای آنالیز تراوش عمومی به نام SEEP/W بوده و برای آنالیز محیط های متخلخل اشباع و غیراشباع کاربرد دارد. هدف از انجام این مقاله ارزیابی عملکرد پتوی رسی در تراوش زیر سدهای خاکی می باشد.
در این مقاله سعی شده راه های مختلف کنترل نشت را بیان کرده و به معرفی پتوی رسی و عملکرد آن پرداخته شود.

فهرست مطالب:
مقدمه
روش های کنترل تراوش
کنترل نشت از پی سد
پرده آب بند و هسته معکوس
طراحی و ایجاد پرده آب بند در بسترهای خاکی
پتوی رسی
طول پتوی رسی و رابطه بنت
پارامترهای تأثیرگذار بر طول مؤثر پتوی رسی
مدل هندسی مورداستفاده
نحوه محاسبه طول مؤثر پتو
بررسی تغییرات طول مؤثر پتو برای عمق ثابت
ثابت C بررسی تغییرات طول مؤثر پتو برای
بررسی تأثیر تغییرات ضریب نفوذپذیری پتو و عمق پی
بررسی تأثیر تغییرات ضریب نفوذپذیری پتو و ضریب نفوذپذیری پی
بررسی تأثیر تغییرات ضریب نفوذپذیری پتو و ضخامت پتو
بررسی تأثیر تغییرات عمق پی و ضریب نفوذپذیری پی
بررسی تأثیر تغییرات عمق پی و ضخامت پتو
بررسی تأثیر تغییرات ضریب نفوذپذیری پی و ضخامت پتو
نتیجه گیری
منابع و مراجع


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 35 | فرمت فایل : PDF

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]