مقاله آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس

مقاله آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس

دانلود مقاله آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس

دانلود مقاله آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس

در این مقاله به بررسی آماری نمرات یک کلاس پرداخته شده است. مقاله شامل دسته بندی داده ها و جدول فراوانی و رسم نمودارهای مستطیلی، میله ای، چندبر، دایره ای و محاسبه میانه و مد، واریانس و انحراف معیار و در پایان نتیجه گیری از موضوع، میباشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
جامعه، اندازه جامعه، نمونه، روش جمع آوری داده ها
متغیر تصادفی و نوع آن
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی
نمودار ها
نمودار مستطیلی فراوانی مطلق داده ها
نمودار میله ای فراوانی مطلق داده ها
نمودار مستطیلی فراوانی تجمعی داده ها
نمودار چند بر فراوانی داده ها
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
شاخص های مرکزی (میانه و مد)
میانگین
واریانس و انحراف معیار
نتیجه گیری


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]