مقاله آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  مقاله آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن

مقاله آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن

دانلود مقاله آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان ۲۲ بهمن مقاله آمار بیمارستان مقاله آمار سن افراد مجروح مقاله آمار سن زخمی ها در بیمارستان تحقیق آماری سن افراد مجروح آمار بیمارستانی آمار بیمارستان های کشور آمار بیمارستان

Project Statistics wounded and injured people in hospital aged 22 February

 

مقدمه:
مقاله ی آماری که برای شما عنایت گردیده شامل است از تعداد سن افرادی که در بیمارستان ۲۲ بهمن شهرستان نیشابور طی حادثه ای مجروح و یا بطور تصادفی زخمی شده اند.
همان طور که ملاحظه می شود سن یک متغیر کمی پیوسته است این مقاله در مورد کتاب آمار سال دوم دبیرستان «نظری» و همه ی مواردی که یاد می شود و در این تحقیق نوشته می شود مطابق روابط و موضوعات این کتاب درسی می باشد. در این بحث نمونه هایی از عواملی که در زیر مورد بحث است آمده است:
۱ـ دسته بندی داده ها و جدول فراوانی آنها
۲ـ نمودار داده ها
۳ـ شاخص های مرکزی
۴ـ شاخص های پراکندگی

فهرست مطالب:
مقدمه
جدول فراوانی و حدود دسته با مرکز دسته
جدول فراوانی؛ فراوانی دسته، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی
جدول فراوانی داده ها؛ فراوانی مطلق، فراوانی دسته، حدود دسته ها
نمودارها و تحلیل داده ها
نمودار میله ای
نمودار مستطیلی
نمودار چند بر فراوانی
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه ای
شاخص های مرکزی
میانگین
شاخص های پراکندگی
انحراف معیار
ضریب تغییرات :


قیمت فایل : 1600 تومان | تعداد صفحات : 16 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]