مقاله آزمون نتایج در گاوهای شیری
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله آزمون نتایج در گاوهای شیری

مقاله آزمون نتایج در گاوهای شیری

دانلود مقاله آزمون نتایج در گاوهای شیری مقاله تحقیق مقاله گاوهای شیری مقاله گاوداری شیری تحقیق مقاله گاوهای شیری مقاله گاو شیری مقاله پرورش گاو شیری مقاله دامپروری نتایج آزمون دانلود سمینار نتایج آزمون گاو شیری دانلود مقاله آزمون نتایج در گاوهای شیری

Test project results in dairy cows

دانلود مقاله سمنار رشته دامپروی

مقدمه:
در حال حاضر تعداد زیادی گاو اصیل (هلشتاین) در کشور وجود دارد این تعداد زیاد گاو که به صورت گله های مختلف و در مکان ها و شرایط متفاوت نگهداری می شوند، بسته به شرایطی که در آن قرار دارند و به خصوص شرایط مدیریتی گله ها از نظرات مختلف از قبیل سطح و کیفیّت تغذیه، بهداشت، آب و هوا، استرس های وارده بر آنها و مسایل دیگر، سطوح مختلف و متغیری از تولید را ارائه می دهند که این سطح تولیدی در اکثر موارد، در حدّی غیرقابل قبول و نامطلوب قرار داشته و مناسب نمی باشد. این میزان نامطلوب تولیدات دامهای اصیل موجود در کشور، تکافوی نیاز روزافزون جامعه به تولیدات پروتئین حیوانی را نمی دهد و به همین دلیل، لزوم افزایش و بهبود سطح تولید در گله های موجود، احساس می شود که این افزایش با ارتقاءِ ژنتیکی گله های موجود و افزایش پیشرفت ژنتیکی در گله ها امکان پذیر خواهد بود. این امر مهم مستلزم استفاده از گاوهای نر برتر از لحاظ ژنتیکی، در تلقیح گاوهای ماده است. درکشور ما متأسفانه به علت عدم مطالعه و بررسی گاوهای نر و عدم شناسایی و ارزیابی ژنتیکی گاوهای نر موجود، مجبوریم که برای ارتقاءِ ژنتیکی گله های گاو شیری، و افزایش پیشرفت ژنتیکی از اسپرمهای گاوهای خارجی استفاده کنیم که تهیه اسپرم از خارج کشور و واردات آن، مستلزم صرف هزینه های هنگفت است و علاوه به آن مشکلات متعددی که در اثر خرید اسپرم از خارج کشور به وجود می آید، از نکات مهمّی است که لزوم مطالعه و بررسی گاوهای نر موجود در کشور و ارزیابی ژنتیکی آنها را روشن می کند، در این زمینه، عدم وجود اطلاعات مفید، نیاز و اهمیّت بحث در این مورد را بیشتر بیان می کند که مطالعه، بررسی و تلاش اساتید، دانشجویان و پژوهشگران این رشته را می طلبد.
هرگونه پیشرفت اصلاح گرهای حیوان، در گرو بکارگیری روشهای اصلاح نژاد و انتخاب است که بستگی به توانایی ایشان در شناسایی و آمیزش دادن حیواناتی دارد که برای یک هدف ویژه توارث برتری دارند. توارث برتر، از روی شایستگی فنوتیپی فرد مشخص می شود، یا بستگی به، توانایی آن فرد در تلاقی با دیگر افراد برای تولید نتاج نسل F1 برتر دارد. در هر صورت، اگر قرار باشد پیشرفتی صورت گیرد این حیوانات برتر هستند که، باید نسل آینده را تولید کنند. برای انتخاب این حیوانات برتر، یکی از روشهای مورد استفاده انجام آزمون نتاج است.

فهرست مطالب:
الف) فصل اول: آزمون نتاج در گاوهای شیری
مقدمه
۱- انتخاب بر اساس آزمون نتاج
۲- آزمون نتاج در گاوهای شیری
۳- برنامه های آزمون نتاج
۴- روشهای بیان تست نتاج
۵- مراحل آزمون نتاج
ب) فصل دوم: آزمون نتاج و ارزیابی والد
۱- معیارهایی برای انتخاب
۲- آزمون نتاج
۳- روشهای آزمون
۴- موارد لازم برای آزمون نتاج در مرحله آزمایش
۵- در مرحله تجزیه و تحلیل
۶- نقایص تست نتاج
۷- روشهای شاخص کردن گاوهای نر نژاد شیری
۸- شاخص کردن در یک گله واحد


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 36 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]