پروپوزال بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  پروپوزال بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما

پروپوزال بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما

دانلود پروپوزال رشته کشاورزی زراعت کارشناسی ارشد پروپوزال بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما دانلود پروپوزال رشته کشاورزی پروپوزال رشته بیوتکنولوژی کشاورزی پروپوزال رشته مدیریت کشاورزی پروپوزال آماده رشته کشاورزی نمونه پروپوزال رشته کشاورزی پروپوزال آماده کشاورزی پروپوزال اقتصاد کشاورزی پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی

Proposal Effect of polyethylene glycol (PEG) on seed germination characteristics of dryland wheat varieties Homa

 

پروپوزال کارشناسی ارشد کشاورزی، گرایش آگروکولوژیک، بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول (PEG) بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم واریته هما تحت شرایط تنش خشکی

بیان مساله:
گندم با نام علمی Triticum aestivum. L یکی از مهمترین گیاهان زراعی خانواده غلات می باشد. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در کشورمان در سال ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۳۲۲۳۴۶ و ۱۳۸۷۸۰۶ هکتار می باشد( آمارنامه، ۱۳۹۲). از آنجائیکه جمعیت جهان روز به روز افزایش می یابد لذا ارائه راهکاری مناسب برای افزایش تولیدات کشاورزی که نیاز غذایی جامعه را تأمین نماید امری اجتناب ناپذیر است. یکی از عوامل دستیابی به عملکرد بالا در واحد سطح، درصد و سرعت جوانه زنی بذرها و استقرار گیاهچه های حاصل از بذور کشت شده است. به طور طبیعی هر چه درصد بذور جوانه زده در مزرعه بیشتر باشد استفاده از منابع رشد نظیر نور، آب و عناصر غذایی بهتر خواهد بود (Foti et al., 2002).
اما متأسفانه در بسیاری از مناطق دنیا به ویژه در کشاورزی های معیشتی مناطق دیم، استقرار ضعیف گیاهان زراعی مشکل عمده ای محسوب می شود (Heydecker et al., 1973). تنش خشکی، شوری، دماهای پایین و بالا در هنگام جوانه زنی، سله بستن خاک، کشت بی موقع، آماده نبودن کافی بستر بذر و … از جمله عواملی هستند که استقرار گیاهچه ها را در مزرعه محدود می کنند (Singh and Agrawal, 1977 (.در این میان گندم به عنوان یکی از مهمترین محصولات زراعی دنیا نیز تحت تأثیر عوامل نامساعد محیط قرار گرفته و به ویژه در مناطق دیم شاهد استقرار لکه ای این غله استراتژیک  هستیم که غالباً به علت ضعف جوانه زنی بذور و خروج سریع و یکنواخت گیاهچه ها از سطح خاک می باشد(McDonald, 2000).
جوانه زنی بذر اهمیت فوق العاده ای در تعیین تراکم نهایی بوته در واحد سطح دارد بطوری که تراکم کافی بوته در واحد سطح زمانی بدست می آید که بذرهای کاشته شده بطور کامل و با سرعت کافی جوانه بزنند (رحیمی و همکاران، ۲۰۰۶). نوسانات جوانه زنی که تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد از نظر اکولوژیکی و از دیدگاه مدیریت زراعی از اهمیت خاصی برخوردار است. اثرات متقابل بین عوامل محیطی و مکانیزم های درونی یک بذر، جوانه زنی بذر را تحت شرایط خاص تعیین می کند (Bradford, 1992).  از آنجائیکه ایجاد و حفظ یک پتانسیل آب خالص در محیط خاک، کاری تقریباً مشکل است. دراین راستا برقراری شرایط تنش خشکی با استفاده از مواد اسمزی مختلف برای ایجاد پتانسیل های اسمزی، یکی ازمهم ترین روشهای مطالعه تأثیر تنش خشکی برجوانه زنی تلقی می شود. دربین این مواد، پلی اتیلن گلیکول بدلیل ایجاد شرایطی شبیه محیط طبیعی، کاربرد زیادی دارد و بطور وسیعی در شرایط آزمایشگاهی به کار می رود (Ibrahim et al., 2001). این ماده به دلیل داشتن وزن مولکولی بالا نمی تواند از دیواره سلولی عبور کند و به همین دلیل از آن برای تنظیم پتانسیل آب در آزمایش های جوانه زنی استفاده می شود.
پلی اتیلن گلیکول جهت ایجاد تنش خشکی با وزن مولکولی بزرگ (۶۰۰۰- PEG) درمقایسه با مولکول های کوچک تر آن مثل (۴۰۰۰- PEG) مناسب تر است زیرا درصد جوانه زنی بذردر محلول پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ و درخاکی با همان  پتانسیل آب تقریباً برابر است (Emmerich et al., 1990). در سال های گذشته تلاش های زیادی برای بهبود شرایط جوانه زنی، قدرت رویش بذر و گیاهچه برای کاشت در محیط های ویژه انجام شده است و این بررسی نیز به منظور بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول بر شاخص های جوانه زنی بذور گندم دیم رقم هما تحت شرایط تنش خشکی انجام خواهد شد.


قیمت فایل : 12000 تومان | تعداد صفحات : 21 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,