پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل

پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل

Moral Intelligence Questionnaire link and Keil

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش هوش اخلاقی لینک و کیل

توضیحات:
این پرسشنامه که توسط لینک و کیل (۲۰۰۵) ساخته شده است مشتمل بر ۴۰ سوال است. و بر اساس نمره گذاری طیف لیکرت از هرگز تا همیشه (امتیاز ۱ تا ۵) طراحی شده است. پرسشنامه مذکور دارای چهار مولفه است که سوالات مربوط به هر مولفه به شرح زیر است:
۱- درستکاری: از سوال ۱ الی ۱۰ مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
۲- مسئولیت: از سوال ۱۱ الی ۲۰ مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
۳- دلسوزی: از سوال ۲۱ الی ۳۰ مورد اندازه گیری قرار می گیرد.
۴- بخشش: از سوال ۳۱ الی ۴۰ مورد اندازه گیری قرار می گیرد.

در این پرسشنامه هر پاسخ دهنده در مجموع امتیازی بین حداقل ۴۰ و حداکثر ۲۰۰ کسب می کند که با تقسیم آن بر ۲ امتیاز نهایی هوش اخلاقی وی امتیازی بین ۲۰ تا ۱۰۰ خواهند بود. در نهایت امتیاز  ۹۰ الی ۱۰۰ امتیاز عالی،‌ امتیاز  ۸۰ الی ۸۹ خیلی خوب،  ۷۰ الی ۷۹ خوب و ۶۹  و کمتر از آن ضعیف است.

بهرامی، آصمی، فاتح پناه ، دهقانی تفتی، احمدی تهرانی، (۱۳۹۱) در تحقیق خود که از این پرسشنامه استفاده کرده اند گزارش داده اند که در این پژوهش از نسخه اصلی توسط یکی از محققان به فارسی برگردانده شده و سپس مجددا توسط متخصص ادبیات انگلیسی به انگلیسی ترجمه شده و با نسخه اصلی مورد مقایسه قرار گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه ترجمه شده با انجام آزمون باز آزمون در یک نمونه ۱۶ نفره از جامعه ی پژوهش و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (۰/۸۹۴) تایید گردید.

به همراه:
نحوه نمره گذاری، گزارش نتایج و پردازش داده ها


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 5 | فرمت فایل : xls

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,