پرسشنامه نظارت و راهنمایی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  پرسشنامه نظارت و راهنمایی

پرسشنامه نظارت و راهنمایی

پرسشنامه نظارت و راهنمایی

توضیحات:
پرسشنامه استاندارد نظارت و راهنمایی مدیران مدرسه، این پرسشنامه دارای ۹۶ سوال و ۵ مولفه تصمیم گیری، نظارت، رهبری، راهنمایی و تامین کنندگی می باشد. روایی پرسشنامه مذکور مورد تایید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ ۰/۹۶ بدست آمده است. منبع پرسشنامه در متن آورده شده است.

اهداف:
نظارت از جمله وظایف و کارکردهای اصلی مدیران سازمان های آموزشی است که با تکیه بر فرایند انجام امور، مکمل و متمم کارکردهای دیگر مدیریت آموزشی است. به همین دلیل، صاحبنظران، نظارت را از جمله شروط اساسی تحقق سازمان اثربخش و کارآمد می دانند.
نظارت و راهنمایی به معنای تحت نظر داشتن، لازمه هر فعالیت فردی و گروهی معطوف به هدف است و منظور از آن، افزایش کیفیت و بهبود فعالیت ها و روش های انجام امور و در نهایت، رشد و تعالی فردی و سازمانی است.

 


قیمت فایل : 4500 تومان | تعداد صفحات : 8 | فرمت فایل : doc

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]