صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه مقیاس سنجش ادراک خویشتن (SMSP)

پرسشنامه مقیاس سنجش ادراک خویشتن (SMSP)

دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش ادراک خویشتن (SMSP)
به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه

مقدمه :
ای. ال . شوستروم در1962 پرسشنامه تعیین موقعیت شخص را تهیه کرد ( خدمات آزمون آموزشی وصنعتی سان دیگو، آمریکا ) که دارای 150 سئوال و10 مقیاس فرعی است. ترکیب دو مقیاس یعنی حرمت نفس(2) وخویشتن پذیری(3) با 40 سئوال ادراک خویشتن را اندازه می گیرد.
مقیاسهای اندازه گیری حرمت نفس وخویشتن پذیری از پرسشنامه Pio (4) استخراج شده اند.وقتی این دو مقیاس با هم ترکیب شوند ادراک خویشتن را اندازه گیری می کنند.

حرمت نفس ( Sr )
حرمت نفس تایید خود به دلیل لیاقت یا قوت است. شامل 16 سئوال است ودر هر سئوال دو انتخاب داده شده، که یکی از آنها باید انتخاب شود.

مقیاس خویشتن پذیری ( Sa )
این مقیاس تایید یا پذیرش خود را با وجود ضعف ها یا کاستی های اندازه می گیرد. دارای 26 سئوال است. پاسخگو باید یکی از دو انتخاب را علامت بزند.
نمره بالا در مقیاس خویشتن پذیری پذیرش ضعف ها یا کاستی ها را نشان می دهد. نمره پائین نشان دهنده ناتوانی در پذیرش ضعف های خود است. نیل به خویشتن پذیری مشکل ترازنیل به حرمت نفس است.

ادراک خویشتن
تفسیر همزمان مقیاس های خویشتن پذیری وحرمت نفس را می توان انعکاسی از قلمرو عمومی ادراک خویشتن ( Sp ) دانست.
سئوالات پرسشنامه تعیین موقعیت شخص به صورت مثبت ومنفی بیان شده اند.بسیاری از محققان فرض می کنند که خواننده،” متضاد” معنی سئوال مورد نظررا می داند که به طور ضمنی در سئوال مطرح گردیده است ولی بسیاری اوقات یک کلمه دارای چندین معنای معادل است، که بستگی به موقعیت خاص کاربرد آن کلمه دارد.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 40
تعداد مولفه : 2 ( مقیاس خویشتن پذیری ( Sa ) / ادراک خویشتن )
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 14 صفحه


تعداد صفحات : 14 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]