پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی

پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی

پرسشنامه محقق ساخته ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی
پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی، پرسشنامه ای محقق ساخته است که به منظور ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۵۹ سوال و ۹ مؤلفه می باشد و بر اساس مقیاس سه درجه اس با سوالاتی مانند (برنامه ­درسی موجود دانشگاه تا چه اندازه در راستای توانمند­سازی تربیتی و تخصصی دانشجویان و رفع مشکلات آموزش­ و ­پرورش قرار دارد؟) به سنجش ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی بر اساس اسناد بالا دستی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: ورد (Word)
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
گارانتی: دارد
پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2900 تومان | تعداد صفحات : | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]