پرسشنامه مادی گرایی بلک
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه مادی گرایی بلک

پرسشنامه مادی گرایی بلک

Inventory materialism Black

دانلود پرسشنامه مادی گرایی بلک

پرسشنامه مادی گرایی توسط بلک Belk در سال ۱۹۸۵ ساخته شده است که از ۲۴ گویه و ۳ خرده مقیاس انحصارگری (۹ سوال)، خساست (۷ سوال) و حسادت (۸ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش مادی گرایی در افراد بکار می رود.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است. اما belk روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ مطلوب ذکر کرده است.

هدف: سنجش مادی گرایی در افراد از ابعاد مختلف (انحصار گری، خساست، حسادت)
پایایی و روایی: دارد (خارجی)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد( سوالات مربوط به هر مولفه مشخص است)
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : . | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]