پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)

دانلود پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS) پرسشنامه بهبود تصمیم گیری مدیران پرسشنامه کیفیت تصمیم گیری مدیران پرسشنامه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری پرسشنامه مهارت تصمیم گیری پرسشنامه تصمیم گیری مدیران پرسشنامه تصمیم گیری مشارکتی پرسشنامه تصمیم گیری بارون پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک

Public decision-making styles questionnaire Scott and Bruce (1995) (GDMS)

پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس (۱۹۹۵) (GDMS)
پرسشنامه سبکهای عمومی اسکات و بروس (۱۹۹۵) مشتمل بر ۲۵ سوال با طیف لیکرت می باشد. به منظور سنجش هر یک از سبک های تصمیم گیری در این پرسشنامه ۵ سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از ۲۵ تا ۱۲۵ است. روایی پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (۱۹۹۵) محاسبه گردید و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 2 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,