پرسشنامه سبک مدیریت کلاس
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت کلاس پرسشنامه سبک های مدیریت کلاس پرسشنامه سبک های مدیریت کلاس پرسشنامه مدیریت کلاس درس دانلود پرسشنامه سبک مدیریت کلاس پرسشنامه مدیریت کلاسی دانلود رایگان پرسشنامه مدیریت کلاس درس دانلود پرسشنامه مدیریت کلاس درس

Inventory management style class

توضیحات:
پرسشنامه ی سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (۱۹۸۶) که توسط عالی و امین یزدی (۱۳۸۴) به فارسی برگردانده شده است و دارای ۲۵ سوال استاندارد است.
نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس فاصله ای است (هرگز=۱ تا اندازه ای =۲،‌ معمولا=۳ و همیشه=۴) در نتیجه نمرات در طیفی از ۲۵ تا ۱۰۰ قرار می گیرند. طبق الگوی ولفانگ، ‌نمره بالا در این طیف نشان گر سبک مدیریت مداخله گر و نمره پایین سبک غیر مداخله گر است. سبک تعامل گرا نیز در نقطه ی میانی این طیف میان دو سبک دیگر جای دارد. به طوری که نمرات ۲۵ تا ۴۰ مربوط به غیر مداخله گر و ۴۱ الی ۷۵ مربوط به تعامل گرا و ۷۶ الی ۱۰۰ مربوط به سبک مداخله گر است همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ۶۸/۰ بدست آمده است (عالی و امین یزدی ،‌۱۳۸۴). روایی این پرسشنامه توسط استاد راهنما مورد تایید قرار گرفته است.


قیمت فایل : 4500 تومان | تعداد صفحات : 2 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]