پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده

پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده

Inventory of perceived leadership behavior

دانلود پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده
(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

پرسشنامه رفتار رهبری ادراک شده توسط Schriesheim در سال ۱۹۸۷ ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۲ خرده مقیاس شفافیت نقش (۵ سوال) و ملاحظات رهبری (۱۱ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش رهبری ادراک شده در زیردستان بکار می رود.

نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً غلط»، «تقریباً غلط»، «نظری ندارم»، «تقریباً صحیح» و «کاملاً صحیح» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

– روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما  Schriesheim روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ ذکر کرده است.

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
پایایی مقاله بیس: دارد (یک مقاله انگلیسی)
پایایی مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص شده است)
منبع منبع: دارد
تفسیر و توضیحات تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 5 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]