دانلود پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان- ۱۷آیتمی

پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان- ۱۷آیتمی

Satisfaction of hospital services

دانلود پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان- ۱۷آیتمی

(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

پرسشنامه رضایتمندی از خدمات بیمارستان از ۱۷ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی و بهبود کیفیت خدمات بیمارستان بکار می رود.
نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۴ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «ضعیف»، «متوسط»، «خوب» و «عالی» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳ و ۴ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه
این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است). روایی این پرسشنامه را در منبع مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ  ذکر کرده است.

– پایایی و روایی: دارد (خارجی)
– پایایی مقاله بیس: دارد (یک مقاله انگلیسی )
– پایاییت عریف مفهومی و عملیاتی: دارد
– منبع منبع: دارد
– تفسیر و توضیحات تفسیر و نمره گذاری: دارد
– پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]