پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر

پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر

دانلود پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر questionnaire استاندارد

دانلود پرسشنامه توانمند سازی اسپریتزر questionnaire استاندارد

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه
پرسشنامه استاندارد توانمند سازی
پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر ۵ بعد را مورد بررسی قرار می دهد. پرسشنامه مذکور زیر نظر استاد راهنما تغییراتی داده شده است. مولفه اعتماد حذف شده است و به جای آن مولفه مشارکت با دیگران اضافه شده است. برای این مولفه به کمک استاد راهنما ۶ سوال طراحی شده است و به پرسشنامه نهایی اضافه شده است. بنابراین این پرسشنامه در پنج بعد؛ احساس معنی داری شغل، احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن و احساس مشارکت با دیگران و در ۱۹ گویه تنظیم شده است.

مولفه های پرسشنامه

ردیف

مولفه ها

سوالات

۱

احساس معنی داری در شغل

۱-۲-۳

۲

احساس شایستگی در شغل

۴-۵-۶-۷

۳

احساس داشتن حق انتخاب

۸-۹-۱۰

۴

احساس مؤثر بودن

۱۱-۱۲-۱۳

۵

احساس مشارکت با دیگران

۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پژوهشگران ،تعاریف گوناگونی از توانمندسازی ارائه کرده اند ، برخی آن را مترادف با قدرت ،غنی سازی شغلی ،مشارکت کارکنان و تفویض اختیار اختیار می دانند و برخی آن را متمایز از آنها ارزیابی می کنند (منبع داخل فایل) .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نظری ندارم،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می باشد.

پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
منبع: دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
فایل خام spss پرسشنامه: دارد(به راحتی می توانید داده ها را وارد spss کنید)
نمره گذاری و تفسیر: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 6 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]