پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

پرسشنامه تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی

دانلود پرسشنامه تاثیر استراتژیهای بازاریابی بر نوآوری
(شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)

این پرسشنامه دارای ۳۱ سوال بوده و هدف آن ارزیابی تاثیر استراتژیهای بازاریابی (تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری هزینه) بر نوآوری می باشد. شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای می‌باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نقطه نظرات اساتید بازاریابی و تعدادی از مدیران مورد بررسی قرار گرفته و روایی سازه آن نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است. ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ۰/۷ برای همه متغیرها، پایایی آن را مورد تأیید قرار داد.

هدف: ارزیابی تاثیر نوآوری بر استراتژیهای بازاریابی (تمرکز، تمایز، تنوع، رهبری هزینه)
پایایی و روایی: دارد
مولفه: دارد
تعداد سوال: ۳۱
تعداد بعد:  ۵
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word


قیمت فایل : 3500 تومان | تعداد صفحات : 3 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,