پرسشنامه بیگانگی اجتماعی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه بیگانگی اجتماعی

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی

Inventory social alienation

دانلود پرسشنامه بیگانگی اجتماعی

پرسشنامه بیگانگی اجتماعی با هدف ارزیابی بیگانگی اجتماعی در قالب ۱۹ سوال تنظیم شده است و  به وضعیتی اشاره می کند که در آن فرد نسبت به فعالیت های علمی، دانشگاهی، زندگی، اجتماعی و سیاسی خود بیگانه شده است.

روایی و پایایی:
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.


هدف: بررسی میزان احساس بیگانگی اجتماعی در افراد از ابعاد مختلف (بیگانگی از کار، بیگانگی از خود، بیگانگی از نهادهای اجتماعی،بیگانگی از روابط اجتماعی، بیگانگی از خانواده، احساس بی قدرتی، احساس بی ریشگی، احساس پوچ گرائی)
تعداد سوال: ۲۴
تعداد بعد: ۸
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
منبع: دارد
نوع فایل: word


قیمت فایل : 1800 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]