پرسشنامه استاندارد نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان ربیعی و همکاران ۱۳۸۸
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان ربیعی و همکاران ۱۳۸۸

پرسشنامه استاندارد نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان ربیعی و همکاران ۱۳۸۸

 

پرسشنامه استاندارد نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان
پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان توسط ربیعی و همکاران (۱۳۸۸) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳۴ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ­ای (شدیداً نیاز دارم تا نیاز ندارم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (به عنوان یک دانشجو نیاز دارم و می خواهم، یاد بگیرم چگونه مشکل سوء ظن و بدبینی خود را حل کنم). نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان را می ­سنجد.

نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان:
راهنمایی و مشاوره تحصیلی نوعی رابطه فردی و گروهی است که دانشجو را در شناخت استعدادها، علایق، شیوه یادگیری، برنامه ریزی و گسترش تفکر منطقی، تصمیم گیری و پذیرش مسئولیت، ایجاد روحیه و همکاری و احترام به عقاید دیگران و نظرات دیگران و حل مشکلات آموزشی و انضباطی یاری می رساند.

روایی و پایایی پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]