پرسشنامه استاندارد مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی

پرسشنامه استاندارد مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی

پرسشنامه استاندارد مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی
پرسشنامه مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۹ گویه و ۴ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر من مدیران این باشگاه به خوبی می دانند که انتظارات مراجعان و ارباب رجوعان از باشگاه چه می باشد.) مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی را می­ سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه مهارت های تجاری سازی مدیران باشگاه ورزشی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد
پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]