پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم

پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم

پرسشنامه استاندارد مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم
پرسشنامه مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۲ گویه و ۷ مولفه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و  با سؤالاتی مانند: (به نظر من در این جایی که ما زندگی می کنیم شاهد شرارت و جرم هستیم.) مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم  را می ­سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه مقایسه عوامل محیطی موثر بر ارتکاب جرم از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]