پرسشنامه استاندارد ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه گیب (۲۰۱۲)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه گیب (۲۰۱۲)

پرسشنامه استاندارد ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه گیب (۲۰۱۲)

پرسشنامه استاندارد ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه گیب(۲۰۱۲)
پرسشنامه استاندارد ظرفیت و فرهنگ کارافرینانه دانشگاه به وسیله گیب(۲۰۱۲)طراحی تدوین شده است. این پرسشنامه توسط صمدی میارکلائی، صمدی میارکلایی و آقاجانی (۱۳۹۴) ترجمه و برای اولین بار در ایران بکارگیری شد. و دارای  ۱۱ مولفه و ۱۰۸ گویه است و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (بسیار کم تا بسیار زیاد)، با سؤالاتی مانند: (میزان وجود تعهد استراتژیک در بیانیه چشم­انداز دانشگاه برای «استفاده متفکرانه از دانش» و توسعه تحقیقات؛ میزان تعهد استراتژیک دانشگاه در دست­یابی به جایگاه دانشگاه از طریق اعتبار گسترده ذی­نفعان) ظرفیت و فرهنگ کارافرینانه دانشگاه را می­ سنجد.
روایی و پایایی پرسشنامه ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)
پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).    پایایی پرسشنامه ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانه دانشگاه از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
قیمت: فقط ۳۹۰۰تومان
گارانتی: دارد

 

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 3900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]