پرسشنامه استاندارد شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید

پرسشنامه استاندارد شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید

پرسشنامه استاندارد شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید
پرسشنامه شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید، پرسشنامه ای محقق ساخته است این مقیاس دارای ۴۴ گویه و ۵ مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت ۴ درجه ­ای (بی اهمیت تا خیلی مهم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (مشخص بودن هدف های کلی و اختصاصی ارزشیابی برای استاد و دانشجو) شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید را می­ سنجد.

ارزشیابی صلاحیت بالینی:
اساتید بالینی از طریق ارزشیابی بالینی از کسب صلاحیت های مورد نظر در دانشجویان اطمینان حاصل می نمایند.  ارزشیابی صلاحیت بالینی شامل فرآیندی است که ضمن آن استاد بالینی از طریق جمع آوری اطلاعات مختلف در مورد عملکرد بالینی دانشجو و مقایسه آن با شاخص های مطلوب، در مورد صلاحیت بالینی دانشجو به قضاوت می نشیند. ارزشیابی صلاحیت بالینی، زمینه های مختلفی متشکل از ویژگی های محیط بالینی، ویژگی های فردی فراگیران و مقتضیات زمانی و مکانی را مورد توجه قرار می دهد .به همین دلیل است که این نوع از ارزشیابی به عنوان فرآیندی بسیار دشوار قلمداد شده و نیز به عنوان یک چالش در آموزش بالینی باقی مانده است؛ از این رو بسیاری از سازمان های متصدی آموزش بالینی، دشواری های متعددی را در توسعه استراتژی های مؤثر ارزشیابی بالینی تجربه می کنند.

روایی و پایایی پرسشنامه شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه شاخص های ارزشیابی صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری از دیدگاه اساتید از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
مقاله بیس: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]