صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد شاخص تنیدگی والدینی (PSI)

پرسشنامه استاندارد شاخص تنیدگی والدینی (PSI)

پرسشنامه استاندارد شاخص تنیدگی والدینی (PSI)
این شاخص توسط آبیدین ساخته شده است و پرسشنامه ای است که بر اساس آن می توان اهمیت تنیدگی در نظام والدین و کودک را ارزشیابی کرد و بر این اصل مبتنی است که تنیدگی والدینی می تواند از پاره ای ویژگیهای کودک، برخی خصیصه های والدین و یا موقعیتهای متنوعی که با ایفای نقش والدینی بطور متسقیم مرتبط هستند، ناشی شود. شکل شاخص تنیدگی والدینی این پژوهش به عنوان شکل بازنگری شده شکلهای پیشین است که تصحیح آن آسانتر و مقدار مواد آن کمتر است. این شاخص شامل ۱۲۰ ماده است که دو قلمرو کودکی(۴۷ ماده) و والدینی(۵۴) ماده به اضافه یک مقیاس اختیاری تحت عنوان تنیدگی زندگی(۱۹ ماده ) را در بر می گیرد. زیر مقیاسهای مربوط به هر قلمرو و همچنین تعداد موارد آنها عبارتند از:قلمرو کودکی(۶ زیر مقیاس):سازش پذیری(۱۱ ماده)، پذیرندگی(۷ ماده)، فزون طلبی(۹ ماده)، خلق(۵ ماده)، بی توجهی و فزون کنشی(۹ ماده)، تقویت گری(۶ ماده) و قلمرو والدینی، هفت زیر مقیاس افسردگی(۹ماده)، دلبستگی(۷ ماده)، محدودیتهای نقش(۷ ماده)، حس صلاحیت(۱۳ ماده)، انزوای اجتماعی(۶ ماده)، روابط با همسر(۷ ماده)، سلامت والد( ۵ ماده) را شامل می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد شاخص تنیدگی والدینی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.

 

پایایی و روایی: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد
پرسشنامه کاملا استاندارد است


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]