صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد رویکردهای راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان

پرسشنامه استاندارد رویکردهای راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان

پرسشنامه استاندارد رویکردهای راهنمایی مقاله های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان
پرسشنامه رویکردهای راهنمایی مقاله های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان ، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۷۵ گویه و ۴ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (استاد راهنما باید یک تصویر روشن از دست نوشته هایی که باید به وسیله دانشجو ارائه شود را فراهم کند..) رویکردهای راهنمایی مقاله های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان را می­ سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد رویکردهای راهنمایی مقاله های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه رویکردهای راهنمایی مقاله های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه رویکردهای راهنمایی مقاله های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]