پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی انگیزشی ولترز
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی انگیزشی ولترز

پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی انگیزشی ولترز

پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی انگیزشی ولترز
پرسشنامه خود تنظیمی انگیزشی توسط ولترز  ۱۹۹۹ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۷ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (بسیار موافقم نیست تا بسیار مخالفم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ و گزینه نظری ندارم مساوی صفر است. ، با سؤالاتی مانند: (من توجهم را به اهمیت واقعیت  انجام خوب آزمون ها و امتحانات جلب می کنم.  من به خودم می گویم که، بعد از انجام درس، به شرط حفظ یادگیری، می توانم بعضی کارهای دلپسندم انجام دهم.) خود تنظیمی انگیزشی  را می ­سنجد.
خودتنظیمی انگیزشی
خود تنظیمی به عنوان کوششی روانی برای کنترل وضعیت درونی، فرایندها و کارکردهایی برای دستیابی به اهداف بالاتر تعریف شده است. انسان از طریق فعالیت های شناختی خود و مهار زندگیش می تواند با تقویت و تنبیه شخصی در خود ایجاد انگیزش کند و از از این راه به مهار رفتار خود بپردازد. والترز معتقد است که خود نظم دهی شامل پنج راهبرد است که عبارتند از: خود پاداش دهی، کنترل محیط، گفتگوی درونی درباره تسلط، گفتگوی درونی درباره عملکرد و ارتقای علاقه.
روایی و پایایی پرسشنامه خودتنظیمی انگیزشی
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه خودتنظیمی انگیزشی  توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)
پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه  خودتنظیمی انگیزشیاز روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
مقاله بیس: فارسی
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

 

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]