پرسشنامه استاندارد جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (۱۹۹۸)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه استاندارد جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه استاندارد جهت گیری اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران(۱۹۹۸ )
پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت ، توسط  میدگلی و همکاران در سال (۱۹۸۸) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۶ گویه و سه مولفه  می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا نادرست تا کاملا درست) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (برایم مهم است که سایر دانشجویان فکر کنند من در انجام تکالیف کلاس خوب هستم.) جهت گیری اهداف پیشرفت را می­ سنجد.

جهت گیری اهداف پیشرفت:
نظریه جهت گیری اهداف پیشرفت یک جهت گیری نوین در پژوهش های انگیزشی است. جهت گیری اهداف پیشرفت مدلی منسجم از باورها، اسنادها، و تأثیرات نتایجی که اهداف رفتار بر فرآورده های رفتاری دارد می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه جهت گیری اهداف پیشرفت از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
مقاله بیس: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]