پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱

پرسشنامه استاندارد برنامه ریزی مسیر شغلی بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱
پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی ، بر اساس مدل آدکلا ۲۰۱۱ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۴۰ گویه و ۵ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من طرحی برای مسیر شغلی ام دارم.) برنامه ریزی مسیر شغلی را می­ سنجد.

برنامه ریزی مسیر شغلی:
یکی از وظایف مدیران منابع انسانی است که ضمن راهنمایی فرد در جهت پیشرفت در سازمان و ایجاد رضایت شغلی، موجبات افزایش کارایی افراد در سازمان و زمینه رسیدن سازمان به اهداف را نیز محقق می سازد، در واقع نظام پیشرفت شغلی تلاشی است سازمان یافته و برنامه ریزی شده برای ایجاد تعادل میان نیازهای شغلی، نیازهای افراد و نیازهای سازمان برای رسیدن به اهداف سازمانی که تعیین شده اند.

روایی و پایایی پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه برنامه ریزی مسیر شغلی از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]