پرسشنامه استاندارد بازخورد درک شده در آموزش بالینی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد بازخورد درک شده در آموزش بالینی

پرسشنامه استاندارد بازخورد درک شده در آموزش بالینی

پرسشنامه استاندارد بازخورد درک شده در آموزش بالینی
پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۵ گویه و ۳ مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (هرگز تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (بازخورد  فورا  و بلافاصله  بعد  از انجام  هر فعالیت، به من ارائه  می شد) بازخورد درک شده در آموزش بالینی را می ­سنجد.

بازخورد درک شده:
منظور از بازخورد، تعاملاتی است که بین دانشجو و مربی به منظور بیان  نقاط ضعف و قوت عملکرد دانشجو، و اصلاح عملکرد او صورت می گیرد.

روایی و پایایی پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه بازخورد درک شده در آموزش بالینی از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]