پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (۲۰۰۴)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (۲۰۰۴)

پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (۲۰۰۴)

پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان پاکلک (۲۰۰۴).
پرسشنامه استاندارد اضطراب اجتماعی نوجوانان توسط پاکلک (۲۰۰۴) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ گویه است که نگرانی ها، ترس ها و رفتارهای اجتنابی نوجوانان را در موقعیت های اجتماعی مختلف مثل تعامل با دوستان و در مدرسه اندازه گیری می کند. این پرسشنامه شامل دو زیر مقیاس درک و ترس از ارزیابی منفی و تنش و بازداری در برخورد اجتماعی است. پاسخ دهنده وضعیت خود را در هر سوال در یک طیف پنج درجه ای می سنجد.
اضطراب اجتماعی : در تعاملات واقعی یا فرضی، اضطراب اجتماعی مشتمل است بر احساسات مبتنی بر ادراک فرد از ارزیابی منفی، آشفتگی هیجانی و رفتار اجتنابی می باشد.
روایی و پایایی پرسشنامه اضطراب اجتماعی
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی پرسشنامه اضطراب اجتماعی توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)
پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).    پایایی پرسشنامه اضطراب اجتماعی  از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
مقاله بیس: فارسی و انگلیسی
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
قیمت: فقط ۳۹۰۰تومان
گارانتی: دارد

 

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 3900 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]