پرسشنامه استاندارد ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان

پرسشنامه استاندارد ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان

پرسشنامه استاندارد ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان
پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان توسط قاضی طباطبایی و یوسفی (۱۳۹۱)به منظور ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳۱ گویه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (بسیار ضعیف تا عالی) که دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. ، با سؤالاتی مانند: (مدرس خارج از ساعات تدریس از حضور دانشجویان استقبال می کند. یادگیری و گذراندن این درس یکی از دغدغه های این ترم من است.)  ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان را می­ سنجد.
ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان:
ارزشیابی تدریس اساتید دانشگاه توسط دانشجویان، از فرایندهای ضروری و البته بحث برانگیز در نظام های آموزش عالی است. هسته اصلی مباحثات پیرامون ارزشیابی دانشجویان از اساتید، احتمال دخالت عوامل زمینه ای و مستقل از مهارت ها و توانایی های تدریس مدرس است.
روایی و پایایی پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان
روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)
پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی پرسشنامه ارزشیابی تدریس اساتید توسط دانشجویان از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
قیمت: فقط ۲۵۰۰تومان
گارانتی: دارد

 

پرسشنامه کاملا استاندارد است


قیمت فایل : 2500 تومان | تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]