صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پرسشنامه  »  پرسشنامه استاندارد اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین

پرسشنامه استاندارد اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین

پرسشنامه استاندارد اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین
پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۲۰ گویه و ۲ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به نظر من در حقوق کیفری و جزایی کشور، تدابیر مناسبی برای بازگرداندن مجرمین به جامعه اتخاذ شده است.) اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین را می ­سنجد.
روایی و پایایی پرسشنامه استاندارد اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین
روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)
پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی پرسشنامه اثر مجازات ها بر بازاجتماعی کردن مجرمین از روش آلفای کرونباخ بالای ۷۰ صدم به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: زیپ
مولفه: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد
گارانتی: دارد


تعداد صفحات : 4 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]