پاورپوینت نمونه گيري طبقه اي (نسبتي) Stratified sampling
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  پاورپوینت نمونه گیری طبقه ای (نسبتی) Stratified sampling

پاورپوینت نمونه گیری طبقه ای (نسبتی) Stratified sampling

دانلود پاورپوینت نمونه گیری طبقه ای (نسبتی)  Stratified sampling

نمونه گیری طبقه بندی- نسبتی
نمونه گیری طبقه بندی
چه زمانی از روش نمونه گیری طبقه بندی استفاده می کنیم؟
روند نمونه گیری طبقه بندی – نسبتی
مزایا و معایب

روش های نمونه گیری
احتمالی
طبقه ای
سیستماتیک
تصادفی
خوشه ای

غیر احتمالی
گلوله برفی
در دسترس
سهمیه ای
مبتنی بر هدف

• نمونه گیری احتمالی: هر یک از عناصر جامعه، شانسی مشخص و غیر صفر برای انتخاب شدن در نمونه دارند.
• نکته : در این روش نمونه گیری،احتمال انتخاب ھمه عناصر جامعه الزاما برابر نمی باشد.

نمونه گیری برای تعیین یک نسبت
در این روش محقق میخواهد نسبت واحدهایی از جامعه را که صفت معینی دارند برآورد کند و مایل است نمونه گیری را به گونه ای انتخاب کند که مطمئن شود که زیر گروه ها با همان نسبتی که در جامعه وجود دارند به عنوان نماینده جامعه در نمونه نیز حضور داشته باشند. در این روش درصد آزمودنی هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شوند با درصد همان گروه در جامعه مورد نظر برابر است. به عنوان مثال در صورتی که در جامعه نسبت مردان ¼ و نسبت زنان  ¾  باشد نسبت مردان و زنان در نمونه نیز باید به ترتیب  ¼  و ¾    باشد.

در نمونه گیری نسبی باید دقت کرد که تقسیم بندی طبقات بر مبنای ماهیت و هدف مساله و موضوع مورد بررسی انجام پذیرد بدین ترتیب که مثلا هرگاه مساله مربوط به امور بهداشتی باشد باید توجه داشت که عامل موثر در این تحقیق و طبقه بندی سن اشخاص است زیرا احتیاجات بهداشتی شاگردان مدرسه، جوانان و غیره… با هم تفاوت دارد و در این مورد خاص طبقه بندی افراد بر اساس مذهب کاملا بدون ربط و فاقد هرگونه مفهوم و اهمیت خواهد بود. می توان نمونه گیری نسبی را بر مبنای عوامل زیر انجام داد: سن- جنس- نژاد – درآمد- تحصیلات- حرفه- نوع صنعت- شهر و حومه- مکان جغرافیایی- اندازه شرکت، وضعیت تحصیلی (عالی، متوسط، ضعیف)، اعضای دانشگاه (استاد، دانشجو، کارمند، خدمات) و… …

چه زمانی از روش نمونه گیری طبقه بندی استفاده می کنیم؟
– وقتی که برخی از متغیر ها در تحقیق اثر گذاری خاصی داشته باشند و یا اینکه توجه به آن متغیرها برای تحقیق مهم باشد از این روش استفاده می شود.
– وقتی واریانس بین طبقات زیاد ولی در داخل طبقات کم است.
– وقتی جامعه آماری دارای ساختی همگن و متجانس نبوده و از اجزای گوناگون تشکیل شده باشد.
– وقتی محقق قصد مقایسه زیر گروه های مختلفی را داشته باشد.
– وقتی در چارچوب نمونه گیری متغیر طبقه بندی وجود داشته باشد.

 

فهرست مطالب
نمونه گیری طبقه بندی- نسبتی
روش های نمونه گیری
نمونه گیری برای تعیین یک نسبت
چه زمانی از روش نمونه گیری طبقه بندی استفاده می کنیم؟
روند نمونه گیری طبقه بندی نسبتی
مثال ۱:
مثال ۲:
انواع نمونه گیری تصادفی طبقه ای
نمونه گیری طبقه ای- نسبی
مثال:
نمونه گیری طبقه ای- غیر نسبی
مثال:
مزایای نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده
معایب نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده
عناوین مقالات و مقاله ها
رابطه انگیزش پیشرفت و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد
روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و سهمیه ای
رابطه میان آموزش الکترونیکی و توانمندسازی معلمان دوره متوسطه شهرستان فامنین
نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی
میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاهی و بیمارستانی تحت *Hissig پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل
بر تصادفی طبقه ای متناسب با حجم
مقایسه تفکرانتقادی و سبک های هویت دانشجویان فنی- مهندسی با دانشجویان علوم انسانی
سرمایه فرهنگی خانواده و ذائقه فراغتی دانشجویان با رویکرد نظری بوردیو (مورد مطالعه : دانشجویان دانشگاه تهران)
روش تحقیق
رویکرد مقاله توصیفی-
روش نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب و تصادفی ساده
رابطه سبک های یادگیری و خودکارآمدی دانشجویان گروههای تحصیلی
روش پژوهش:
تحلیل جامعه شناختی گرایش دانشجویان به خودکشی
چکیده :
امکان سنجی برنامه ریزی درسی دوزبانه در آموزش ابتدایی:مطالعه ی ‏موردی استان های آذربایجان شرقی و غربی
منابع:


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 29 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,