مقاله اثر تقویت فیبرکوتاه برخواص ترکیبات پلی (اتیلن ترفتالت)/ پلی (اتیلن نفتالت) بازیافتی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » جدید  »  مقاله اثر تقویت فیبرکوتاه برخواص ترکیبات پلی (اتیلن ترفتالت)/ پلی (اتیلن نفتالت) بازیافتی

مقاله اثر تقویت فیبرکوتاه برخواص ترکیبات پلی (اتیلن ترفتالت)/ پلی (اتیلن نفتالت) بازیافتی

مقاله اثر تقویت فیبرکوتاه برخواص ترکیبات پلی (اتیلن ترفتالت)/ پلی (اتیلن نفتالت) بازیافتی

مقاله اثر تقویت فیبرکوتاه برخواص ترکیبات پلی (اتیلن ترفتالت)/ پلی (اتیلن نفتالت) بازیافتی

ترجمه کامل مقاله با عنوان Effect of short fiber reinforcement on the properties of recycled poly (ethylene terephthalate)/ poly (ethylene naphthalate) blends به همراه متن انگلیسی مقاله،

چکیده:
در این کار پژوهشی ترکیبات بازیافتی تقویت شده فیبر کربن هیبرید/ شیشه، کربن کوتاه (CF) و شیشه (GF)، پلی (اتیلن ترفتالت)/ پلی (اتیلن۶،۲ نفتالت) (r-PET/PEN) با بهره گیری از روش اختلاط مذاب تهیه شده اند. خواص و ویژگی های مکانیکی، حرارتی و مورفولوژی این ترکیبات با استفاده از تست های کشش، کالوریمتر دیفرانسیلی، آنالیزگر مکانیکی دینامیکی و میکروسکوپ الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. آنالیز میکروسکوپیک نشان می دهدکه برای ترکیبات تقویت شدهCF، تعامل بهتری بین ماتریس پلیمر و فیبر وجود دارد. درنتیجه انجام این پژوهش مشخص شدکه با تقویت فیبرکوتاه به ترکیبr-PET/PEN مقادیر استحکام کششی و مدول یانگ نسبت به حالتی که PEN بهr-PET اضافه می شود بهبود پیدا می کند. براساس آنالیز DMA، تقویت فیبر، مدول ذخیره سازی ترکیبات را در مقایسه با ترکیبr-PET/PEN افزایش داده ودراین بین ترکیبCF تقویت شده، بیشترین مقدار مدول ذخیره سازی را به خود اختصاص داده است. ازانجام این پژوهش نتیجه گرفته می شود که با اضافه شدنPEN خواص مکانیکیr-PET می تواند افزایش پیدا کند و این مقدار بهبود خواص و ویژگی ها با تقویت فیبرکوتاه بیش ازپیش رشد پیدا می کند.

فهرست مطالب:
چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ مواد و روش ها
۲٫۱ موادخام
۲٫۲٫ تهیه ترکیبات
۲٫۳ مشخصات
۳٫ بحث
۳٫۱ ویژگی های مورفولوژیک
۳٫۲ خواص حرارتی
۳٫۳ خواص مکانیکی
۳٫۴ خواص مکانیکی دینامیکی
۴٫ نتیجه گیری


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 10 | فرمت فایل : docx, pdf

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]