صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت مبانی تربیت بدنی

پاورپوینت مبانی تربیت بدنی

دانلود پاورپوینت مبانی تربیت بدنی PowerPoint ppt
اهداف درس اصول ومبانی تربیت بدنی
شناخت زیرساخت ها ومبانی تعلیم وتربیت .
ارائه دستورالعمل وراهنمای تربیتی برای مربیان وورزشکاران.
استفاده از منابع غنی اسلامی در تربیت بدنی.
آگاهی از نظرات فلاسفه ودانشمندان در خصوص تربیت بدنی.
استفاده کاربردی از اصول ومبانی تربیت بدنی وجلوگیری از انحرافات احتمالی.

فصل اول
اهداف کلی و رفتاری :
آگاهی از نظرات فلاسفه در خصوص تربیت بدنی.
شناخت مشخصات تربیت بدنی دوره نوزایش.
شناخت تربیت بدنی وورزش در مکتب وحی.
آگاهی از مفاهیم بازی و ورزش.
شناخت مبانی تقسیم ورزشها.

تربیت بدنی در تمدن اولیه
دیدگاه سقراط
حضور مستمر وی در میادین ورزشی .
زیبایی عضلات را می ستود و مهمترین اصل زندگی را سلامتی می دانست .

دیدگاه افلاطون
برای انسان کامل نخست اشتغال به تربیت بدنی عمومی را نام می برد
همه مدارس باید محل بازی داشته تا کودک به طبیب نیاز نداشته باشد
جدایی روح از بدن مهمترین ایراد بر وی بود .

تربیت بدنی در قرون وسطی ( قرن5 تا آغاز قرن 16)
تسلط کلیسای کاتولیک و تحریف دین الهی
مذموم شمردن دنیا و جسم انسان
شروع دوران فترت تربیت بدنی
بی نصیب شدن تربیت بدنی از سایر علوم
اهمیت ورزشهایی مثل شنا ، آب درمانی ، تیرو کمان و . . . بین ثروتمندان علیرغم محدودیت های موجود .

وضعیت بعد از نوزایش غرب
تضعیف دیدگاه کلیسایی و قوت جهانبینی مادی
حضور مکاتب حسی ، عقلی ومادی
فلاسفه حسی اساس معرفت را احساس و تجربه می دانستند(اگوست کنت ، لاک)
فلاسفه عقلیون به موضوعات عقلی اصالت می دادند (دکارت )
ماتریالیسم ها به اصول ماده و انکار ماوراء الطبیعه ، دگماتیسم و حس و تجربه معتقد بودند .

تربیت بدنی بعد از نوزایش غرب
فلاسفه حسی و تجربی ( شروع از قرن هفدهم)
قسمتی از برنامه تربیتی است که رشد همه جانبه او بستگی به تکامل انواع فعالیت های بدنی دارد.
فلاسفه عقلیون
چهار وظیفه عمده تربیت بدنی را رسیدگی و مراقبت از بدن ، ایجاد نظم ، معتدل کردن روح زندگی ، تزکیه اخلاق می دانستند
ماتریالیسم ها
افزایش بازده ، نیروی بدنی و ایجاد مهارت مهمترین اصول و هدف تربیت بدنی می دانستند .

تربیت بدنی در مکتب وحی
انسان جزء شریفترین مخلوقات است .
تربیت بدنی وسیله ای جهت تربیت انسانهاست .
تربیت کل ابعاد وجودی انسان است ( تربیت هماهنگ).
تربیت بدنی از واژه تربیت که اشاره بر شناخت خداوند دارد و بدن همان مجموعه اندامها ، بافتها ، اعصاب و مغز آدمی تشکیل شده است .

سطوح حرکات بدنی
بازتابی که غیر ارادی و غیر آگاهانه است (بازتاب زانو ).
بنیادی در طول سال اول زندگی توسعه می یابد (گرفتن).
توانایی ادراکی _ حرکتی شامل رفتار شناختی و رفتار روانی( تمیز حسی حرکتی ، تمیز بصری ،… ) .
توانایی های جسمانی )قدرت تحمل ، نیرومندی (…
حرکات مهارتی که پیچیده که و نیاز به یادگیری دارد (تطبیقی بدمینتون ، تطبیقی پیچیده ، حرکات آکرباتیک ) .

و بخشی از اخرین اسلاید های پاورپوینت
فوائد ترییت بدنی بر تعلیم و تربیت در حوزه روانی اجتماعی
1- مهارتهای حرکتی را در بازیگر و تما شاگر بهبود می بخشد.
2- بکارگیری مهارت ها در زمان اوقات فراغت را تسهیل می کند.
3- حفاظت از محیط زیست را گسترش می دهد.
4- چگونگی برگزاری اردوها جهت غنی سازی اوقات فراغت را آموزش می دهد.

فصل هشتم
اهداف کلی ورفتاری:
شناخت فواید ساختاری وکارکردی زیست شناختی فعالیتهای جسمانی.
شناخت فواید بهداشتی ودرمانی زیست شناختی فعالیتهای جسمانی.
شناخت فواید روان شناختی فعالیتهای جسمانی.
شناخت فواید اجتماعی فعالیتهای جسمانی.

فواید زیست شناختی فعالیت جسمانی
1-اثر ساختاری
2- اثر کارکردی
3- اثر بهداشتی
4- اثر درمانی

فواید ساختاری فعالیت بدنی
1- تناسب بدنی
اثر بالقوه تمرین بر رشد (ادینگتون )
اثر تمرین بر تراکم استخوانی

2-ترکیب بدنی
روند افزایش چربی زیر پوستی در ده سال اخیر ترکیب افراد را تغییر داده است.
فعالیت حرکتی منظم باعث تحلیل چربی و ایجاد ترکیب بدنی مناسب می شود.

فواید کارکردی فعالیتهای بدنی
1- ایجاد تغییرات کمی و کیفی در متابولیسم و تنظیم قند و PH خون
2- افزایش حجم ،قدرت عضلانی و کارائی قلب
3- افزایش اکسیژن مصرفی و تهویه ریوی
4- تقویت دستگاه عصبی و توازن ترشحات غدد

فواید بهداشتی و درمانی فعالیت بدنی
افزایش قدرت دفاعی بدن
جلوگیری ار بیماریهای دوران کهولت شامل بیماریهای قلبی
خاصیت درمانی برای بیماران دیابتی
فعالیت درمانی برای مبتلایان به انفارکتوس قلبی

فواید روان شناختی فعالیت بدنی
احساس سلامتی و شادابی
تقویت اعتماد به نفس و خودباوری
کاهش افسردگی و اظطراب
توسعه تجارب خلاق
امکان شناخته شدن و اظهار ارزشهای وجودی

فهرست
نظرات فلاسفه در خصوص تربیت بدنی
مشخصات تربیت بدنی دوره نوزایش
طبقه بندی علوم از دیدگاه دانشمندان
شناخت انواع علوم
شناخت چگونگی تغییر پذیری اصول
تعریف مبانی تربیت بدنی.
روند اندیشه های انسان در تاریخ
آشنائی با ویژگیهای انسان
تعریف انواع هدف
اهداف تعلیم وتربیت وتربیت بدنی
آگاهی از فلسفه نظری تاریخ
تعلیم وتربیت از دیدگاه دانشمندان
شناخت فواید اجتماعی فعالیتهای جسمانی


تعداد صفحات : 108 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]