پاورپوینت طراحی ابر پل گلدن گیت
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت طراحی ابر پل گلدن گیت

پاورپوینت طراحی ابر پل گلدن گیت

پاورپوینت طراحی ابر پل گلدن گیت
همراه باعکس ونقشه پل

چکیده محتوای فایل:

طراحی ابر پل گلدن گیت

طراحی جداساز لرزه ای برای پلLRB

در حالت کلی طراحی جداسازی لرزه ای به کمک دو عامل زیر موجب کاهش پاسخ سازه ها ی در معرض زلزله میشود؛

افزایش دوره تناوب اصلی

افزایش میرایی نسبی(استهلاک انرژی)

برای طراحی پلها بدلیل محدودیت جابجایی ، اثر افزایش دوره تناوب در اکثر مقاله ها کم می باشد. اما اثر افزایش میرایی در پلها نسبت به مقاله های ساختمانی با توجه به اینکه جداگر لرزه ای قبل از نصب در معرض آزمایشات پایداری در برابر بارهای دائمی طولانی مدت و شرایط حرارتی قرار می گیرد و همچنین فلسفه وجودی آن مقاومت در برابر نیروهای زلزله که بسیار بزرگتر از نیروهای بهره برداری می باشد و پایداری کمانشی جداگر در برابر این نیروها کنترل میشود. لذا مبانی طراحی آن بار ثقلی و جانبی زلزله می باشد. بیشتر می باشد.

اهداف جداسازی در پل کاملا متفاوت با ساختمان می باشد

در یک ساختمان جداگر ها به جهت کاهش نیروهای انرژی وارد بر روسازه به منظور کاهش تنش ها در المان های سازه ای نصب می شوند .ولی در یک پل جدا سازه لرزه ای برای حفظ المان های زیر جداگر(کوله ها و پایه ها) با کاهش نیرو انرژی منتقله و تغیر مکان های روسازه (عرشه) به زیر سازه( کوله ها و پایه ها) صورت می پذیرد.

استفاده از جداگر در طراحی ها پل به منظور دستیابی به حداکثر جذب انرژی (نسبت به دوره تناوب در ساختمان های جدا سازی شده) صورت می پذیرد . لذا باید از جداگر هایی استفاده نمود که امکان میرایی بالای داشته باشند که از این حیث جداگر لرزه ای ساخت شرکت رابینسون از نیوزیلند دارای خاصیت ذاتی 26.5 در صد (مستقل ازفرکانس ارتعاش و دما و شرایط محیطی) می باشد.

تاثیر جداگر لرزه ای LRB بر روی تغیر مکان های طولی وعرضی عرشه و نیروهای وارده به پایه

به ترتیب به میزان جذب انرژی و میزان اقزایش دوره تناوب جداگر بستگی دارد.به لحاظ محدودیت تغیر مکانی در جهت طولی عرشه (عدم برخورد عرشه به کوله ها در هنگام زلزله) میزان بهینه عملکرد جذب انرژی LRB در مقابل عملکرد افزایش دوره تناوب آن مسله اصلی در طرح اجزا ی LRB میباشد.

با توجه به اینکه جز تاثیر گذار بر عملکرد جذ ب انرژی LRB اندازه هسته سربی آن و جز تاثیر گذار بر روی افزایش دوره تناوب رو سازه نسبت ارتفاع به عرض LRB می باشد.

Hysteretic Dampers میراگر های هیستریتک

also invented and developed by Robinson Seismic Ltd and our Colleagues in New Zealand include:

این ها اختراع و توسعه پیداکردند توسط شرکت رابینسون از نیوزیلند

Steel Damper میراگر فولادی

Lead Extrusion Damperمیراگر سربی

PVD, RVDمیراگر های

Isolation Retrofit of the Golden Gate Bridge North Viaduct, San Francisco, California مقاوم سازی با جداگر لرز ه ای پل گلدون گیت سان فرانسیکو کالیفرنیا

Clients: Signet Testing Laboratories, Golden Gate Bridge Highway and Transportation District.

کارفرما ها :لابراتوری های تست سیگنت / ناحیه حمل ونقل و پل اتوبان

Scope: SIE provided testing inspection services and design review services for lead-rubber isolation bearings for the seismic isolation retrofit of the North Viaduct approach to the Golden Gate Bridge.

هدف : SIE فراهم کردن سرویس های بازرسی تست وسرویس های بازنگری طراحی برای تکیه گاه سربی لاستیکی مقاوم سازی پل گلدن گیت

Isolation Retrofit of the San Diego-Coronado Bay Bridge, San Diego, Californiaمقاوم سازی با جداگر لرزه ای پل سان دیاکو کالیفرنیا
nClient: Forell/Elsesser Engineers, San Francisco, California.
nکارفرما : مهندسین فورل / السر سانفرانسیسکو کالیفرنیا
nBridge: An existing 1.3-mile viaduct spanning between San Diego and Coronado Island.
nپل : موجود با طول 1.3 مایل بین سان دیاکو و جزیره کورنادو
nSystem: Approx. 84 isolation bearings (LRB) + 20 viscous dampers.
nسیستم : 84 تکیه گاه سربی لاستیکی و 20 میراگر
Base isolation designطراحی جداسازی

At each abutments: در هر پایه
n500 mm square Lead Rubber Bearing
n 500 میلی متر LRBمربعی
n100 mm diameter Lead cores قطر سرب 100 میلی متر

At the piers: در هر ستون
n600 mm square Lead Rubber Bearing
n600 میلی متر LRBمربعی
n110 mm diameter Lead cores قطر سرب 110 میلی متر

All bearing had 19 rubber layers each 10mm thick, providing a total bearing of height 324 mm

تمام تکیه گاه ها دارای 19 لایه لاستیک هر کدام با ضخامت 10میلی متر با ارتفاع 324 میلی متر


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 54 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]