صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت رشد شناختی جوانی و بزرگسالی

پاورپوینت رشد شناختی جوانی و بزرگسالی

پاورپوینت رشد شناختی جوانی و بزرگسالی
پاورپوینت رشد شناختی جوانی و بزرگسالی شامل 48 اسلاید است که با پاورپوینت 2016 طراحی شده است وقابل ویرایش می باشد. این پاورپوینت برای دانشجویان روانشناسی کاربرد دارد.

مقدمه
به مجموعه تغییرات کمی و کیفی که از لقاح تا مرگ ادامه دارد، رشد می گویند و شناخت شامل چیزهایی می شود که می دانیم یا به آن می اندیشیم. اما رشد شناختی تغییرات منظم و تدریجی در پردازش ذهنی است که باعث پختگی می شود. تغییرات خاصی که عامل اساسی آن گذشت زمان همراه با تکامل و نظام یافتگی سیستم عصبی است که با کسب شایستگی ها و توانایی ها آن رفتار ظاهر می شود.
براساس دیدگاه های شناختی، فرایندهای ذهنی یا شناخت تعیین کننده عامل مؤثر بر رشد فردی است و برای بررسی شناخت باید به بررسی عناصر تشکیل دهنده آن پرداخت.
آدمی از لحظه تولد پیوسته با عوامل خارجی دیداری و شنیداری احاطه می شود، و به تدریج که رشد می کند نسبت به تک تک آنها شناخت پیدا می کند. این شناخت صرفاً دانستن نیست بلکه اطلاعات پاره پاره را باهم در می آمیزد، آنها را یک پارچه و سازماندهی می کند و به شکل معناداری در می آورد. همین فرآیند طبیعی، منشأ پیدایش دیدگاه یا رویکرد «پردازش اطلاعات» یا «خبر پردازی» است.
پژوهشگران به بررسی تفکر پس صوری پرداختند. منظور از تفکر پس صوری فراتر از مرحله ی عملیات صوری پیاژه است. پیاژه قبول داشت که بعد از اکتساب عملیات صوری، پیشرفت های مهمی در تفکر صورت می گیرد. او دریافت که نوجوانان اعتقاد به سیستم ها انتزاعی دارند و دیدگاه منطقی و باثبات اما نادرست در مورد دنیا را به دیدگاه های مبهم، متضاد و متناسب با موقعیت های خاص ترجیح می دهند.
تغییرات عمده شناختی در دوره بزرگسالی (۲۰ تا ۴۰ سالگی(

مساله یابی
توانایی مساله یابی عبارت است از به کارگیری دانش و اطلاعات برای طرح مسائل جدید. این توانایی با افزایش سن، افزایش پیدا می کند.

نسبی گرایی
افراد در سنین بزرگسالی توانایی نسبی گرایی را پیدا می کنند، یعنی نگاه آنها به اطلاعات به گونه ای نسبی است.

تفکر دیالکتیکی
تفکر دیالکتیکی، عبارت است از درک و شناسایی اندیشه های متضاد. پیاژه معتقد است که فرد با رسیدن به عملیات صوری به نوعی تعادل شناختی می رسد. اما منظور از تفکر دیالکتیکی این است که فرد به تعادل شناختی کامل نمی رسد
و همواره با تناقضاتی مواجه است.

تفکر درباره ماهیت نظام ها و سیستم ها
در سنین بزرگسالی توانایی درک کلی نظام های فکری بهبود می یابد(مثل در نظر گرفتن وجود تفاوت و تشابه نظام ها و نظریه ها(

نظریه شناخت معرفتی پری
ویلیام پری مفهوم شناختی را گسترش داد. شناخت معرفتی به تاملات ما درباره ی نحوه ای که به واقعیت ها، عقاید و اندیشه ها می رسیم، اشاره دارد. ویلیام پری، درتحقیق مشهوری که انجام داد متوجه شد که دانشجویان جوانتر نوعی تفکر دوگانه نگر دارند، در واقع آن ها دانش را متشکل از واحدهای مجزا (عقاید و قضایا) در نظر می گیرند که درستی آنها را به وسیله مقایسه کردن با معیارهای انتزاعی تعیین می کنند، یعنی موقیعت هایی که جدا از فرد متفکر و موقعیت او وجود دارد.
و …

فهرست مطالب
مقدمه
تغییرات عمده شناختی در دوره بزرگسالی (۲۰ تا ۴۰ سالگی(
نظریه شناخت معرفتی پری
نظریه لابووی ویف
میان سالی(۴۰ تا ۶۰ سالگی)
پردازش اطلاعات
حافظه
مساله گشایی و کاردانی
خلاقیت
تغییرات در توانایی های عقلانی
رشد شناختی در پیری
عوامل مربوط به تغییر شناختی
مداخله های شناختی
پایان


تعداد صفحات : 48 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]