صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » پاورپوینت  »  پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب به روش (UABR)

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب به روش (UABR)

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب به روش (UABR)
تصفیه آب و فاضلاب به روش Up flow Anaerobic Baffled Reactor،
بخشی از متن:
راکتورهای بافل دار بی هوازی (UABR) یا Up flow Anaerobic Baffle Reactor از اوایل دهه شصت مورد توجه قرار گرفت و تا به امروز تحقیقات مختلفی روی توانائی های این راکتورها صورت گرفته استUABR راکتوریبی هوازی است که در آن ردیف هایی از بافل ها قرار گرفته اند تا باعث حرکت جریان فاضلاب از پایین بافل ها بگردند. باکتری ها در درون راکتور بر اساس خصوصیات رفتاری جریان، ممکن است معلق مانده یا ته نشین گردند. به واسطه طبیعت متغیر پساب های صنعتی, پایداری راکتور مورد استفاده نسبت به شوک های بار هیدرولیکی و آلی یکی از پارامترهای بسیار مهم در طراحی بیوراکتورها است. راکتورABR بخاطر دارا بودن زمان ماند بالای سلولی,‌ شوک های آلی را به خوبی تحمل می کند و تغییرات توده میکروبی هنگام عبور از حالت پایا به حالت دیگر کم می باشد.

فهرست مطالب:
تاریخچه میکروبیولوژی
UABR) Up flow Anaerobic Baffled Reactor)
راکتورهای بافل دار بی هوازی
ویژگی های کلی راکتورهای بافل دار بی هوازی
مزایای اشاره شده مربوط به راکتورهای بافل دار بی هوازی
معایب بزرگ راکتورهای بافل دار بی هوازی
اهدف کلی تصفیه فاضلاب
انواع فاضلاب
فاضلاب خانگی
مشخصات فاضلاب خانگی
فاضلاب صنعتی
تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی
تشابه فاضلاب های صنعتی
آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی
فاضلاب های ناشی از سیلاب ها
تصفیه فاضلاب
برخی میکروارگانیسم های موجود در فاضلاب
تصفیه بیولوژیک هوازی
تصفیه بیولوژیک بی هوازی
آزمایش های فاضلاب
شاخص های آلودگی آب و فاضلاب
مقدار BOD به عوامل زیر وابسته است
منحنی تغییرات BOD
میزان آلودگی فاضلاب های شهری
دستگاه BOD متر دیجیتال
انجام آزمایش COD به روش تقطیر برگشتی
جامدات موجود در فاضلاب (TS)
مقصود از تصفیه فاضلاب
روشهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب
تصفیه فیزیکی
مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی
صاف کردن فاضلاب
ته نشین کردن مواد معلق
حوضچه های ته نشینی
نمایی از یک حوضچه ته نشینی
تصفیه زیستی (بیولوژیکی)
سیکل بسته مواد آلی و معدنی در طبیعت
انواع میکروارگانیسم ها
میکروارگانیسم ها
باکتریهای ساپروفیت
تاثیر دما بر باکتریها
تاثیر pH بر باکتریها
مهمترین انواع تصفیه بیولوژیکی
تصفیه هوازی
انواع تصفیه هوازی
اکسیژن رسانی در تصفیه فاضلاب
انواع هوادهی
مواد غذایی مورد نیاز باکتریها
تقسیم بندی روشهای تصفیه بیولوژیکی هوازی
میزان تصفیه
تصفیه بیولوژیک با کمک باکتریهای بی هوازی
مراحل هضم بی هوازی لجن
ترکیب بیوگاز تولیدی در فرایند بی هوازی
تاثیر دما بر تولید گاز
تقسیم بندی باکتریها از لحاظ دمای مناسب برای رشد
نیترات سازی یا آمونیاک زدایی(نیتریفیکاسیون)
مراحل تصفیه فاضلاب برای تخلیه به آبهای سطحی
حذف فسفات از فاضلاب
تصفیه شیمیایی
عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد نامحلول در فاضلاب
تصفیه طبیعی فاضلاب
نکات مهم در طراحی سیستم های رها سازی فاضلاب در دریا
وارد نمودن فاضلاب در چاه
دریاچه های تصفیه فاضلاب (برکه تثبیت)
نمایی از یک برکه تثبیت فاضلاب
محاسن استفاده از برکه های تثبیت
معایب استفاده از برکه های تثبیت فاضلاب
انواع برکه های تثبیت
برکه تثبیت هوازی
تصفیه زیستی فاضلاب
انواع تصفیه زیستی فاضلاب
تصفیه هوازی
صافی های چکنده
نمایی از یک سیستم صافی چکنده
انواع قطعات پلاستیکی به تهیه شده برای صافی چکنده
طبقه بندی صافی های چکنده از نظر شکل ساختمانی
طبقه مندی صافی های چکنده از نظر میزان آلودگی قابل تصفیه
معایب صافی های چکنده در برابر سیستم لجن فعال (هوادهی)


تعداد صفحات : 88 | فرمت فایل : پاورپوینت

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]