نکته‌های کنکوری عربی ۱ و ۲
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  نکته‌های کنکوری عربی ۱ و ۲

نکته‌های کنکوری عربی ۱ و ۲

دانلود نکته‌های کنکوری عربی ۱ و ۲

انواع کلمه:
کلمه در زبان عربی بر ۳ قسم است: ۱- اسم ۲- فعل ۳- حرف
۱-    اسم: آن است که به تنهایی در جمله معنا دارند و بدون داشتن زمان در جمله ایفا می‎شوند. مانند تلمیذ- رجل
اسم از لحاظ جنس و تعداد حروف به چهار دسته تقسیم می‎شوند.
۱-    اسم یا مفرد، مثنی، جمع
۲-    اسم یا مذکر، مونث
۳-    اسم یا مجازی، حقیقی
۴-    اسم یا معرفه، نکره
۱- اسم مفرد: تنها بر یک نفر، یا یک شیء دلالت می‌کند مانند: مسلم، کتاب، رجل مفرد هیچ علامت و نشانه ای ندارند.
۲- مثنی: (تثنیه): بر ۲ نفر یا دو شیء دلالت می‌کنند علامت آن در عربی (انِ، ینِ) به آخر مفرد مذکر است مانند: طالب                   طالبانِ ، طالبینِ
نکته: هرگاه بخواهیم از اسم مفرد مونث           مثنی مونث بسازیم از طریق زیر عمل می‌کنیم:
۱-    ه گرد را از آخر آن حذف می کنیم.
مومنه           مؤمن           مومنت          مومنتانِ- مومنتینِ
۲-    به جای آن (ت) می گذاریم.
۳-    سپس علامت مثنی را به آخرش می افزائیم.
۳- اسم جمع: بر بیش از ۲ ، ۳ نفر یا بیشتر دلالت می‌کنند.
۱- جمع مذکر (سالم)
جمع بر ۳ نوع است     ۲- جمع مونث (سالم)
۳- جمع مکسر (تکسیر)
۱-    جمع مذکر (سالم): علامت آن (ونَ – ینَ) به آخر اسم مفرد مذکر.
مانند: مسلم                مسلمونَ – مسلمینَ                   طالب               طالبونَ – طالبینَ

۲-    جمع مونث (سالم): علامت آن (اتِ) به آخر اسم مفرد مونث.
نکته: هیچگاه از مفرد مذکر، جمع مونث ساخته نمی‎شوند.
«طریقه ساختن اسم جمع مؤنث»
۱-    جمع مونث: از مفرد مونث ساخته می‎شوند
مجتهده              مجتهد             مجتهداتِ

بدین ترتیب
۱-    ه گرد را از آخر آن حذف می کنیم.
۲-    به جای آن نشانه جمع مونث (اتِ) به آخرش می افزائیم.
نکته: برخی از کلمات هستند که با (ات) جمع بسته می‎شوند اگر با این وزنها بر جمع مکسر می باشند.

۳-    جمع مکسر: (تکسیر)
وزنهای جمع مکسر عبارتند از:
۱-    هر کلمه ای که بر وزن (اَفْعالْ ، فَعُولْ) باشند جمع مکسرند.
نکته: هر کلمه با ۳ حرف (ف ، ع ، ل) خلاصه می‎شوند که جزء حروف اصلی نامیده می‎شوند.
حروف زائد: یک یا ۲ حرف به ۳ حرف اصلی اضافه شوند را حروف زائد گویند.
مانند:
اَشرار                 شرر= شرّ                         ذَنوُبْ                 ذنب

۲-    هر کلمه ای که بر وزن (فِعالْ) باشند جمع مکسرند.
عِبادْ               عَبدْ            قبار        قبر

نکته: دو کلمه ای از قبیل (ایّام – اسماء) این دو کلمه بر وزن جمع مکسر می روند اما برای مفرد پیدا کردن طبق (ف . ع . ل) مفردشان بدست نمی آیند که مفردشان «یوم، اسم» می‎باشد.
۳-    هر کلمه ای که بر وزنهای زیر باشند جمع مکسرند.
وزن: «مَفاعِلْ ، مَفاعِیلْ ، اَفاعِلْ ، اَفاعِیلْ ، فَواعِلْ ، فَواعِیلْ ، فُعَلاء»
مثال:  مَساجِدْ ، مکاتیب ، اَکابِر ، اَقاریر ، شواعِرْ ، تواریخ ، شُعَراء
مفرد:  مَسْجِدْ  ، مَکْتَبْ  ،  کِبْرْ  ،   قدر  ،   شعر  ،   تاریخ  ،  شِعْر


قیمت فایل : 6000 تومان | تعداد صفحات : 60 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]