مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی

Petrochemical engineering projects

مهندسی مجدد مقاله های پتروشیمی

چکیده
مدیریت مقاله از جمله مباحثی است که فشارهای محیطی و تغییرات رخ داده در دنیای کسب کار امروزی لزوم توجه و اهمیت دادن به آن را موجب گردیده است. از این رو پیوسته تلاش می شود که بهبودهایی در ابعاد مختلف آن حاصل گردد که البته یکی از مهمترین آنها، مدیریت زمان مقاله است. مسلما عدم توجه به این عامل موجب بروز تاخیر در اجرای مقاله ها به ویژه در مقاله های بزرگی مانند مقاله های پتروشیمی شده و هزینه های سنگینی را تحمیل خواهد نمود. از طرف دیگر، تغییرات سریع محیطی و لزوم تطابق سریع با آن مانع این می شود که بهبودهای تدریجی جوابگوی نیازمندیهای دنیای کسب و کار امروزی باشند. در این مقاله مروری بر عوامل تاخیر مقاله های پتروشیمی در ایران شده و راهکارهایی مبتنی بر مهندسی مجدد ارائه گردیده است، که با اعمال آنها می توان به بهبودهای رادیکال در جهت کاهش تاخیرات دست یافت. برای این منظور سه مقاله پتروشیمی، EP ها و سازندگان آنها مورد بررسی قرارگرفته است.

واژه های کلیدی: مدیریت مقاله ، مقاله های پتروشیمی ، مهندسی مجدد فرآیندها

مقدمه
محیط کسب و کار امروزی و تغییرات مداوم در آن باعث افزایش تاکید بر مدیریت مقاله گردیده است، تا آنجا که گاهی مدیریت مقاله را هم معنی مدیریت تغییر دانسته اند. از این رو شرکتها برای دستیابی به اهدافشان پیوسته از مقاله ها استفاده نموده، تا به آنجا که حتی فعالیتهای اصلی خود را در قالب مقاله به انجام رسانده اند ] [. این امر باعث افزایش نیاز به مدیریت مقاله در سازمانها شده و باعث شده که در سالهای اخیر محققین به دنبال روشهایی باشند که بر مدیریت موثر مقاله ها تاثیر گذار باشد ] [.

یک مقاله می تواند به عنوان مجموعه ای از وظایف یا فعالیتهای تعریف شده که باید برای رسیدن به اهداف مقاله به طور کامل انجام شوند، نگریسته شود. این وظایف یا فعالیتها ممکن است به طور مستقل شروع و خاتمه یابند. همچنین آنها باید در یک توالی تکنولوژیک به انجام رسند ] [. در شکل ۱ نمونه ای از توالی فعالیتهایی که در طی چرخه عمر یک مقاله که با پیمانکاران منعقد می شود، نشان داده شده است. و………..


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 16 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,