مقاله گود برداری و پی کنی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی » عمران  »  مقاله گود برداری و پی کنی

مقاله گود برداری و پی کنی

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

دانلود مقاله گود برداری و پی کنی

گودبرداری و پی کنی
طبقه بندی زمینها
زمینها رابر حسب مورد می توان بر حسب نوع ‏‏(اندازه) مصالح متشکله، برحسب وضعیت طبیعی، و ‏یا برحسب میزان نشست و قابلیت تراکم طبقه بندی ‏نمود.‏
الف). طبقه بندی زمینها بر حسب نوع مصالح ‏متشکله
مصالح تشکیل دهنده انواع زمینها، به غیر از ‏زمینهای سنگی، عبارتند از شن، ماسه، سیلت، رس ‏و مواد آلی یا ارگانیکی حاصله از گیاهان.‏
ب) طبقه بندی زمینها بر حسب وضعیت طبیعی
زمینها را بر حسب وضعیت طبیعی به دو دسته ‏زمینهای خاکریزی شده یا مصنوعی و زمینهای ‏طبیعی تقسیم می کنند.‏
ج) طبقه بندی زمینها بر حسب میزان نشست
زمینهای غیر قابل تراکم
زمینهای با قابلیت تراکم کم
زمینهائی با قابلیت تراکم زیاد
تعیین مقاومت مجاز زمین
تعیین ابعاد پی به میزان زیاد بستگی به قابلیت ‏زمین برای تحمل فشار دارد. لذا تعیین مقاومت ‏مجاز زمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ‏زمینهائی که قبلاً در آنها ساختمان و یا سازه ای ‏ساخته شده است و وضعیت آنها مشخص است ممکن است ‏احتیاج به آزمایشهای مجدد نداشته باشد.‏
موضوع تعیین مقاومت و سایر مشخصات زمین در ‏مواقعی که زمین ناشناخته بوده و ساختمان و ‏مقاله ایکه قرار است برروی آن ساخته شود بزرگ ‏و قابل اهمیت باشد بسیار حائز اهمیت است.‏
پیاده کردن نقشه
پیاده کردن نقشه روی زمین قبل از گودبرداری و ‏یا هر نوع عملیات اجرائی بجز برداشتن خاکهای ‏سطحی و گیاهی و کندن بوته ها، غالباً به عمق ۱۵ ‏تا ۲۵ سانتیمتر، صورت می گیرد. برای پیاده ‏کردن نقشه روی زمین دو مشخصه بر و کف باید ‏معین باشد.‏
روشهای گودبرداری و پی کنی
الف) گودبرداری در زمینهای خوب و خشک
ب) گودبرداری در زمینهای خشک نسبتاً سست
ج) گودبرداری در زمینهای سست و خشک
گودبرداری وسیع و عمیق
در مواقعی که پی ها نزدیک بهم بوده و در عمق ‏نسبتاً زیادی باید ساخته شوند و یا در مواقعی ‏که ساختمان دارای زیرزمین بوده و طبعاً پی ها ‏پائین تر از کف تمام شده آن باید بنا شوند و ‏زمین سست و ریزشی باشد، گودبرداری به یکی از ‏طرق ترانشه محیطی، تیرهای شیب دار، فرازبندی، ‏و دیوارهای پرده ای انجام می گیرد.‏
روش ترانشه محیطی
در این روش قبلاً ترانشه ای در پیرامون محل مورد ‏نظر، نظیر زیرزمین که قرار است گودبرداری شود ‏حفر می کنند. عرض ترانشه باید برای استقرار ‏چوب بست، ساختن دیوار حائل و فضای لازم بریا ‏کارگران به اندازه کافی در نظر گرفته شود. ‏ترانشه را به یکی از طرقی که قبلاً گفته شد حفر ‏کرده و کف آنرا به ضخامت ۵ تا ۱۰ سانتیمتر با ‏بتن مگر پوشانده بصورت کاملاً افقی درمی آورند ‏تا سطح مناسبی برای پی سازی و ساختن دیوار ‏زیرزمین بوجود می آید. موقعی که دیوار اطراف ‏کامل شد قسمت میانی را حفر کرده و خاکهای ‏حاصله را خارج می کنند سپس کف سازی را انجام ‏می دهند.‏
روش تیرهای مایل
از این روش در مواقعی استفاده می کنند که ‏امکان حفر محل در پشت خط محیطی، بدون نیاز به ‏چوب بست، میسر باشد و لذا اینکار فقط در ‏مواردی که زمین به اندازه کافی مقاوم باشد ‏امکانپذیر خواهد بود. پس از حفاری دامنه ‏دیوارهای گودبرداری را صاف کرده و برای ‏جلوگیری از ریزش احتمالی زمین آنرا چوب بست می ‏کنند. دیوار حائل بتدریج و به دفعات ساخته می ‏شود و چوب بست را به سمت بالا انتقال می دهند.‏
روش سدهای جعبه ای
این روش با استفاده از صندوقچه هائی که معمولاً ‏از طریق قفل و بست کردن صفحات فلزی به یکدیگر ‏و آب بندی کردن آنها ساخته می شوند صورت می ‏گیرد. هرگونه نفوذ مختصر آب به داخل صندوقچه ‏ها به وسیله پمپ خارج می شود.‏
روش دیوارهای پرده ای
در این روش یک دیوار نسبتاً نازک بتنی در اطراف ‏محل گودبرداری برای جلوگیری از ریزش خاک و قبل ‏از گودبرداری می سازند. این روش مواقعی که محل ‏گودبرداری نزدیک جریان آبی نظیر رودخانه واقع ‏شده باشد و خطر نفوذ آب و ریزش زمین تواماً ‏وجود داشته باشد نیز بکار می رود.‏


قیمت فایل : 5500 تومان | تعداد صفحات : 69 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]