دانلود مقاله گرایش به خانه گریزی در میان دختران
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله گرایش به خانه گریزی در میان دختران

مقاله گرایش به خانه گریزی در میان دختران

دانلود مقاله گرایش به خانه گریزی در میان دختران
پیشگفتار :
خانه گریزی به چه معناست؟ اهداف پژوهش چیست؟ تاریخچه خانه گریزی چیست؟ ازچه جامعه آماری و با چه روشی این پژوهش انجام گرفته است؟ و….
پاسخ به این سوالها و بسیاری از پرسشهای دیگر درباره خانه گریزی در این پژوهش در ۵ فصل تدوین شده است. بخش نخست در مورد خانه گریزی ، اهداف پژوهش ، اهمیت موضوع و فرضیات است.
در فصل دوم پیشینه خانه گریزی مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل سوم جامعه آماری ، تعداد افراد ، روش پژوهش و…. بررسی می شود.در فصل چهارم جداول و نمودارهای استخراج شده از برنامه spss مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه گیری از این پژوهش ، پیشنهادها و…. مورد بررسی قرار می گیرد.
امید آنکه این پژوهش بتواند برای دیگر افراد مفید واقع شود و بتواند معضل فرار از خانه را کاهش دهد.
چکیده
این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از ۲۵ نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.
در واقع به این نتیجه رسیدیم که بین متغیرهایی که در پژوهش ذکر شده و خانه گریزی هیچ گونه رابطه معناداری وجود نداشته است.

مقدمه
شاید پدیده دختران فراری از منزل و یا آنچه اصطلاحاً «دختران خیابانی» گفته می شود یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که مرکز رسمی و غیر رسمی در تهران و درجات کمتر شهرهای دیگر با آن درگیر هستند.این پدیده فقط به فرار دختران از خانه محدود نمی شود بلکه پیامدهای دیگری نیز به دنبال دارد که افتادن در دام اعتیاد ، شبکه های فساد از جمله آنهاست.
پدیده دختران فراری یا فرار دختران از منزل در هر جامعه ای وجود دارد و واقعیتی غیر قابل انکار است.در کشور ما نیز به علت ازدیاد تعداد این دختران ، طی سالهای اخیر به عنوان معضلی اجتماعی مطرح شده است.
شاید ما فرار از خانه را به عنوان یک جرم تلقی کنیم ولی همانطور که اشاره شد این مسئله یک آسیب اجتماعی است که خود موجب بوجود آمدن مشکلات بعدی است.در واقع بر روی پدیده فرار از خانه عواملی تاثیر گذار است و این عوامل باعث جدی تر شدن این مسئله می شود.
در جوامع دیگر نیز دختران در پاسخ به شرایط نامطلوب ، اقدام به فرار از خانه می کنند که در بسیاری از این کشورها نهادهای یاریگری و حمایتی قوی وجود دارد ، ولی در کشور ما دختری که از خانه فرار می کند از ترس دستگیری ، بازداشت ، زندان و یا حتی بازگرداندن به منزل از دست سیستم قضایی نیز فرار می کند و از تماس با موسسات اجتماعی خودداری می کند.
پس بهتر است قبل از آنکه شاهد پیامدها و بحرانهای اجتماعی ، فرهنگی و روانی این مسئله باشیم و قبل از آنکه پیامدهای آن ، کیان روابط انسانی و خانوادگی و امنیت روانی و اخلاقی جامعه را به خطر اندازد ، متخصصان و برنامه ریزان طرحی نو در افکنند تا با این مسئله برخورد درست صورت گیرد.از طرفی دختران فراری واقعیت امروز جامعه ما هستند.به نظر می رسد که می توان با تقویت و گسترش نهادهای یادیگری و مدد کاری و…. از پیامدهای آن کاست.

بیان مسئله
دختران فراری عموماًً کسانی هستند که به دلایل گوناگونی مانند ، اعتقاد به اینکه در خانواده به آنان بی توجهی شده است ، یا تحت تاثیر ساز و کارهای روانی برای رسیدن به امنیت روانی و رهایی از سلطه ی والدین ، در پی یافتن قدرتی شایسته بر می آیند تا با تسلیم شدن و اطاعت از آنان ، نگرانی و اضطراب درونی خود را کاهش دهند.
شاید بتوان گفت : دختران فراری از گروه افرادی هستند که در خانه احساس امنیت نمی کنند و پنداشت صحیحی از اوضاع و احوال بیرون از خانه ندارند ، اینان زمانی به اشتباه خود پی می برند که در بیرون از خانه مورد سو استفاده قرار می گیرند و موقعیت برای بازگشت آنان مشکل تر می شود.
فرار از خانه تقریباً در همه کشورها صورت می گیرد و از آن به عنوان یک معضل خانوادگی- اجتماعی نام برده می شود.اما چیزی که شایان ذکر است این که فرار دختران بیش از پسران گزارش شده است.بدیهی است فرد فراری اگر دختر باشد احتمال بیشتری دارد که وضعی ناگوارتر از هر پسر فراری داشته باشد.از این رو به فرار دختران بیشتر تاکید می گردد.
در فرار دختران از خانه عوامل بسیار گوناگونی نقش دارد مانند : عوامل اقتصادی ، فرهنگی ، خانوادگی و… البته می توان گفت مشکلات رفتاری هم می تواند در روابط اعضای خانواده تاثیر بسزایی داشته باشد.با توجه به اینکه خانواده ها حقوق مساوی برای فرزندان دختر و پسر خود قائل نیستند.اما بطور معمول حمایت و مراقبت بیشتری درباره دختران معمول می دارند.بعضی از خانواده ها بدون آگاهی دادن به دختران و تبیین علت مراقبت والدین فقط به شدت نسبت به آنان سختگیری می کنند و آنها را مورد محدودیت های مختلف قرار می دهند و گاه کوچکترین رفتار آنان را مورد تنبیه قرار می دهند و در بسیاری از موارد حفظ و مراقبت از آنان را با خشونت در هم می آمیزند و تعصب والدین به منبعی برای ایجاد اختلاف با دخترانشان تبدیل می شود و هنگامی که دختران از وضعیت پیرامون خود مطلع می شوند و در زمانی که بیش از حد تحت فشار باشند می گریزند.
اما همانطور که عدم توجه به نیازهای عاطفی فرزندان می تواند عامل فرار از خانه باشد توجه بیش از حد والدین و در اختیار بودن امکانات رفاهی فرد و داشتن آزادی مطلق هم می تواند مسائلی را به بار آورد.
اشتغال والدین و عدم حضور آنها باعث می شود که کنترلی بر روی رفتار اعضای خانواده نداشته باشند و همین امر نیز باعث فرار می شود.به نظر بسیاری از صاحب نظران مهمترین علت عمده فرار از خانه عامل اقتصادی و یا همان (فقر) است.
مارکس معتقد است که جنایت ، فحشا ، فساد و فرار از خانه در درجه نخست ناشی از فقر است که زاییده سیستم سرمایه داری است.بدین سان که عده معدودی با در اختیار گرفتن وسایل تولید ، ثروت ها را بطور نامساوی قسمت می کنند و تناقضات را پدید می آورند و تحت تاثیر این عقاید امروزه بسیاری از پدیده های جامعه را به چگونگی وضع اقتصادی نسبت می دهند.
اما اجتماع را نیز نمی توان نادیده گرفت که بی شک یکی از عوامل لغزش جوانان است.
طبق نظریه ساترلند در مورد اجتماع ، انتقال فرهنگی عموماًً در فرد از طریق گروههایی نظیر دوستان یا خانواده آموخته می شود که می تواند زمینه ی انحرافات در فرد شکل گیرد.
اما اسگودنیز معتقد است ، هر چقدر میزان گذران جوان و فرد با گروههای همسن خود بیشتر باشد فرد همانند آنها می شود و برای کسب احترام در گروه به رفتارهای ضد اجتماعی تشویق می شوند و با عضویت در این گروهها ارزشهای نادرست از جمله برخورد با امر و نهی والدین و …. در آنها تقویت می شود.
اما کیدکران معتقد است که انزوا و فقدان نظارت و کنترل و کم ارزشی را به عنوان عامل اصلی فرار از خانه می داند و معتقد است والدینی که فرزندان آنها فرار می کنند حمایت کمتری از فرزندان خود به عمل می آورند.بی شک شهر نشینی افراد نیز به معضل فرار از خانه دامن زده است.به نظر می رسد بافت اجتماعی شهرهای بزرگ و پیچیدگی روز افزون زندگی شهری فرصت ارتکاب جرایم و رفتارهای ضد اجتماعی را فراهم می کند اما شاید این علت به تنهایی کافی نباشد.
تقلید هم می تواند به نوبه خود سهم به سزایی را در کنار دیگر عوامل فراهم سازد ، این تقلید می تواند به طرق مختلف صورت می گیرد.
این تقلید می تواند از رفتار مجرمانه والدین صورت گیرد ، اما به نظر می رسد وسایل ارتباط جمعی نیز بی تاثیر نباشد ، فیلم هایی که به خاطر دستیابی به آرزوها و برقراری روابط عاشقانه میان جوانان مشوق آنها می شود.وسایل ارتباطی که شاید نوجوانان و یا جوانانی که هنوز به استقلال کاملی نرسیده اند آنها را به فرار از خانه تشویق می کنند.
اما مهمترین عاملی که بیشترین تاثیر را دارد خانواده است.خانواده هایی که دختران را به اجبار وادار به ازدواج می کنند ، خانواده هایی که فرزندان بسیاری دارند و کمی درآمدشان علتی می شود تا نیازهای متعدد فرزندشان برآورده نشود ، کسانی که از حضور ناپدری و نا مادری در خانه رنج می برند…. می تواند به معضل فرار از خانه تبدیل شود.
بیکاری و یا اشتغال هم از دیگر عواملی است که بر روی فرار از خانه می تواند تاثیر داشته باشد.البته دورکیم هم عامل انحرافات و بزهکاری را فقر و بیکاری می داند و نیز تغییر ارزشها را به عنوان یک عامل تهدید آمیز برای جامعه بیان می کند.
معضل فرار از خانه در هر طبقه اجتماعی می تواند اتفاق بیافتد و همچنین می تواند اثراتی را بر روی جامعه و خانواده بگذارد.
البته مسئله خانه گریزی بنابر انگیزه افراد با هم متفاوت است.بعضی از افراد فرار می کنند تا به تمایلات و خواسته های خود برسند و بعضی دیگر به این علت که خود را از تمامی قید و بندهای زندگی رها کنند.
طلاق و اثراتی که بر روی خانواده و فرزندان می گذارد ، کشمکش ها و جدال هم از دیگر علت های خانوادگی است که می تواند به عاملی برای فرار از خانه تبدیل شود.
اما واقعاً چگونه می توان این معضل اجتماعی را حل نمود؟
بنابر نظر دورکیم ، کاری را به خاطر جرم بودن محکوم نکنیم بلکه از آن جهت که آن را محکوم می کنیم جرم تلقی می شود.

فهرست مطالب
پیشگفتار ۸
چکیده ۹
مقدمه ۱۱
بیان مسئله ۱۳
اهداف پژوهش ۱۸
اهداف کلی ۱۸
اهداف جزیی ۱۸
اهمیت موضوع پژوهش ۱۹
نظری ۱۹
کاربردی ۱۹
فرضیات پژوهش ۲۱
تعریف عملیاتی ۲۴
۷- تعریف نظری ۳۳
محدوده مطالعاتی پژوهش ۳۷
مقدمه ۳۹
چارچوب نظری ۴۰
۱- تعاریف (فرار از خانه) ۴۱
۱-۱ پایان فرار ۴۱
۲-۱ فرار و ناهنجاری اجتماعی ۴۱
۳-۱ روانشناختی فرار ۴۲
۴-۱ فرار و محیط و خانواده ۴۳
۵-۱ فرار و مسائل خانوادگی ۴۴
۶-۱ فرار و فراغت ۴۵
۱-۱ ویژگی پسران و دختران فراری ۴۵
۱-۱-۱ رفتار پسران و دختران فراری ۴۵
۲- عوامل موثر بر فرار از خانه ۴۶
۱-۲ تبعیض ۴۶
۲-۲ حضور ناپدری و نامادری ۴۷
۳-۲ بزهکاربودن والدین ۴۸
۴-۲ طلاق والدین ۴۹
۵-۲ رشد ناقص استقلال در فرزندان ۵۰
۶-۲ والدین ۵۱
۷-۲ وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) ۵۲
۸-۲ تعدد فرزندان ۵۲
۹-۲ خشونت و تنشهای خانگی ۵۳
۱۰-۲ همسالان ۵۴
۱۱-۲ انگیزه ۵۵
۱۲-۲ اشتغال والدین ۵۶
۱۳-۲ محدودیت ۵۷
۱۴-۲ محدودیت جامعه ۵۸
۱۵-۲ ضعف نظارتهای اجتماعی ۵۹
۱۶-۲ آزادی مطلق ۶۰
۱۷-۲ ازدواج اجباری ۶۱
۱۸-۲ خانواده ۶۲
۱۸-۲ خانواده ۶۳
۱۹-۲ بیکاری ۶۴
۲۰-۲ اشتغال ۶۵
۲۱-۲ عوامل عاطفی ۶۶
۲۲-۲ تغییر ارزشها ۶۷
۲۳-۲ مدرسه و فرار ۶۸
۲۴-۲ عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار ۶۹
۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار ۷۰
۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار ۷۱
۳- آثار فرار از خانه ۷۲
۱-۳ آثار وسایل ارتباط جمعی ۷۲
۲-۳ آثاری که فرار از خود به جای می گذارد؟ ۷۳
۳-۳ آثار نامطلوب تکنولوژی ۷۴
۴- نظریه های مربوط به فرار از خانه ۷۵
۱-۴ بی هنجاری ۷۵
۲-۴ اجتماع ۷۶
۳-۴ تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر ۷۶
۴-۴ تقلید ۷۷
۵-۴ بزهکاری غیر اجتماعی ۷۸
۶-۴ فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم ۷۹
۶-۴ فقر ۸۰
۷-۴ شهرنشینی ۸۱
۸-۴ درجات فرار ۸۲
۹-۴ محیط ۸۲
۵- آمار و اطلاعات ۸۳
۱- ۵ آمار و دلایل فرار از خانه ۸۳
۲- ۵ آمار سنی فرار ۸۴
۲- ۵ آمار سنی فرار ۸۵
«نتیجه گیری» ۸۶
مقدمه ۸۹
روش پژوهش ۸۹
۳- جامعه آماری ۹۰
حجم نمونه و روش نمونه گیری ۹۱
ابزاراندازه گیری (ابزار سازی) ۹۱
۶- روش جمع آوری اطلاعات ۹۲
۷- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات ۹۳
مقدمه ۹۵
جدول (۱/۱) ۹۶
جدول (۲/۱) ۹۷
جدول (۳/۱) ۹۸
جدول (۴/۱) ۹۹
جدول (۵/۱) ۱۰۰
جدول (۶/۱) ۱۰۱
جدول (۷/۱) ۱۰۲
جدول (۸/۱) ۱۰۳
جدول (۹/۱) ۱۰۴
جدول (۱۰/۱) ۱۰۵
جدول (۱۱/۱) ۱۰۶
جدول (۱۲/۱) ۱۰۷
جدول (۱۳/۱) ۱۰۸
جدول (۱۴/۱) ۱۰۹
جدول (۱۵/۱) ۱۱۰
جدول (۱۶/۱) ۱۱۱
جدول (۱/۲) ۱۱۲
جدول (۲/۲) ۱۱۳
جدول (۳/۲) ۱۱۴
جدول (۴/۲) ۱۱۵
جدول (۵/۲) ۱۱۶
جدول (۶/۲) ۱۱۷
جدول (۷/۲) ۱۱۸
جدول (۸/۲) ۱۱۹
جدول (۹/۲) ۱۲۰
جدول (۱۰/۲) ۱۲۱
جدول (۱۱/۲) ۱۲۲
جدول (۱۲/۲) ۱۲۳
جدول (۱۳/۲) ۱۲۴
جدول (۱۴/۲) ۱۲۵
جدول (۱۵/۲) ۱۲۶
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن ۱۲۷
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب چندمین فرزند ۱۲۸
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن ۱۲۹
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان در آمد ماهیانه ۱۳۰
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب شغل پدر ۱۳۱
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات پدر ۱۳۲
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات مادر ۱۳۳
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب داشتن دوست صمیمی ۱۳۴
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب در میان گذاشتن مسائل شخصی ۱۳۵
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب گذراندن اوقات فراغت ۱۳۶
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب مشورت با خانواده در زمینه کارهای درسی ۱۳۷
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب بیرون رفتن با دوستان ۱۳۸
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب رفتن به پارک ۱۳۹
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب سخت گیری والدین در مسائل درسی ۱۴۰
نمودار توزیع جمعیت نمونه بر حسب اختصاص دادن به تفریحات ۱۴۱
بحث و نتیجه گیری ۱۴۴
تنگناها و محدودیت های پژوهش ۱۴۵
پیشنهادات پژوهش ۱۴۶
خلاصه پژوهش ۱۴۷
فهرست منابع ۱۴۹


قیمت فایل : 8000 تومان | تعداد صفحات : 156 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]