مقاله کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژهای حافظه شکلی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژهای حافظه شکلی

مقاله کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژهای حافظه شکلی

Paper, metal matrix composites reinforced with shape memory alloys

دانلود مقاله کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژهای حافظه شکلی

کامپوزیت ها

بسیاری از فن آوریهای نوین به موادی نیاز دارند که ترکیب غیر معمولی از خواص را با آلیاژهای فلزی ، سرامیکی و پلیمرهای معمولی حاصل نمی آید بدست می دهد . به عنوان نمونه مواد مورد نیاز درسفینه های فضائی ، زیر دریائی ها و کاربردهای حمل و نقل از این قبیل است که باید در عین چگالی کم ، استحکام سفتی و مقاومت به سایش و ضربه نیز وجود داشته باشد .از اینرو نیاز به مواد

جدیدی به نام کامپوزیت میباشد. کامپوزیت عبارت است از هر ماده چند فازی که سهم برای بدست آوردن مواد با استحکام و به ویژه استحکام به وزن بالا، می توان رشته هایی با مدول کشسانی و استحکام بالا را در یک زمینه فلزی یا پلیمری قرار داد. در کامپوزیت ها که مواد مرکب هم نامیده می شوند، دو یا چند ماده در مقیاس ماکروسکوپی با هم ترکیب شده و خواص مورد نظر را ایجاد می کنند. اگر چه می توان با ترکیب کردن بعضی مواد در مقیاس میکروسکوپی هم به خواص مورد نظر دست یافت، که به بحث آلیاژها مربوط می گردد.درواقعکامپوزیتها موادی چند جزئی هستند که خواص آنها در مجموع از هرکدام از اجزاء بهتراست.ضمن آنکه اجزای مختلف، کارایی یکدیگر را بهبود می‌بخشند. کاپوزینت یک ماده چند فازی است که بصورت مصنوعی ساخته می شود فازها باید از لحاظ شیمیائی متفاوت باشد و با فصل مشترکهایی مچزا شوند. مطابق این تعریف ، اغلب آلیاژهای فلزی و بسیاری از سرامیکها کامپوزیت نیستند زیرا فارهای چند گانه آنها درنتیجه یک پدیده طبیعی تشکیل شده است .بسیاری از کامپوزیت هاتنها از دو فاز تشکیل شده اند:

فاز زمینه که پیوسته است وفاز دیگر که غالبا فاز پراکنده است تقویت کننده گفته میشود . خواص کامپوزیت به خواص فازهای تشکیل دهنده آن ، مقادیر آنها و هندسه فاز پراکنده شده وا بسته است . منظور از هندسه فاز پراکنده شده ، شکل و اندازه ذرات ، نحوه توزیع و جهت آنهاست .

ساختمان کامپوزیت ها:

کامپوزیت ها از سه قسمت اصلی تشکیل شده اند: ۱)الیاف یا تارها. ۲)پرکننده یا ماتریس. ۳)چسب. معمولاً ماتریس دارای سختی و استحکام کمتری نسبت به ا لیاف می باشند، ولی اختلاط الیاف و ماتریس باعث تشکیل محصولی می شود که دانسیته کمی داشته ودر عین حال از استحکام فشاری و کششی بالایی برخوردار می باشد. مانند مواد اپوکسی مثل نارمکو((Narmco2387  که دارای دانسیته / lb044/0، استحکام فشاری / lb23000 و استحکام کششی / lb4200 است.

رشته ها:

هر چه قطررشته کوچکتر باشد ، رشته مستحکم تر ازماده زمینه خواهد بود.موادی که بعنوان رشته های تقویت کننده بکارمیرود استحکام کششی بالایی دارند.براساس قطر و مشخصه رشته ها به ۳ دسته تقسیم می شوند:ویسکرها،رشته ها وسیم ها.ویسکرها تک بلورهای بسیارنازکی هستند که نسبت طول به قطرآنهافوق العاده زیاداست.آنها مستحکم ترین موادی هستندکه شناخته شده اند. مواد ویسکری شامل گرافیت ، کاربید سیلیسیم، نیترید سیلیسیم و اکسید آلومینیم است.

فاز زمینه:

فاززمینه کامپوزیت های رشته ای میتواند فلز ، پلیمر یا سرامیک باشد. معمولا ازفلزات یا پلیمرها به عنوان ماده زمینه استفاده میشود،زیراانعطاف پذیری مطلوبی دارند.درکامپوزیت های زمینه سرامیکی جز تقویت کننده برای بهبود چقرمگی شکست استفاده می شود . در انتخاب ترکیب زمینه – رشته ، مهمترین عامل استحکام پیوند است .

انواع کامپوزیت ها:

کامپوزیت ها را می توان بر اساس شکل تقویت کننده،نوع تقویت کننده وفاز زمینه دسته بندی کرد.دسته بندی بر اساس شکل تقویت کننده شامل سه دسته است: ۱)کامپوزیت با الیاف تصادفی. ۲) کامپوزیت لایه ای. ۳) کامپوزیت ذره ای.وبر اساس فاز زمینه به سه دسته عمده تقسیم میشود:۱)زمینه پلیمری،۲)زمینه فلزی،۳)زمینه سرامیکی،

درابتدا درمورد شکل الیاف توضیح داده میشود:

کامپوزیت با الیاف تصادفی:

از لحاظ تکنولوژیکی ، مهمترین کامپوزیتها آنهایی هستندکه فازپراکنده شده در آنهابه شکل رشته است.کامپوزیتهای رشته ایی تقویت شده استحکام ویا سفتی بالائی دارند. خواص مکانیکی این کامپوزیت ها به خواص رشته و میزان نیروی منتقل شده به رشته از سوی فاز زمینه بستگی دارد .بنابراین طول بحرانی رشته در استحکام کامپوزیت نقش دارد.این مواد دارای استحکام و سختی بالاتری نسبت به سایراشکال کامپوزیت ها هستند، که ازکاهش نقایص کریستالی و جهت یافتگی کریستال ها در جهت طول آنها ناشی میشود. این حالت ساده ترین شکل مواد کامپوزیت است که در آن تعیین دقیق خواص ممکن نمی باشد.

کامپوزیت لایه ای:

در این مواد که حداقل شامل دو ماده مختلف می باشند، لایه ها طوری روی هم قرار داده می شوند که استحکام لازم را درجهت مورد نظرایجاد کنند. مانند مواد ساخته شده از دو لایه فلز با ضریب انبساط حرارتی مختلف، فلزات روکش دار، لایه های شیشه- پلاستیک که در آنها شیشه سختی لازم را برای پلاستیک و پلاستیک انعطاف پذیری لازم را برای شیشه تأمین می کند.

انواع کامپوزیت های لایه ای:

۱)تک لایه : در این کامپوزیت ها، در یک صفحه الیاف در یک جهت قرار داشته و می توان آنها را در جهت دیگر تقویت کرد. الیاف معمولاً بدلیل داشتن سختی و مدول الاستیسیته بالا در جهت اعمال بار قرار داده می شود و ماتریس باعث توزیع مناسب بار می شود.

۲)چند لایه: در این کامپوزیت ها نیروهای اعمالی به یک صفحه، می توانند در جهات مختلف وارد شود و لایه ها را با زوایای مختلف برای دستیابی به سختی مناسب در کنار یکدیگر قرار می دهند.

۳)صفحات مختلط(هیبرید): در این کامپوزیت ها علاوه بر داشتن لایه ها با جهات مختلف، جنس لایه ها هم متفاوت است. در اینجا استفاده از مواد مناسب، به عملکرد سازه های مختلف در مقابل

نیروهای مکانیکی و عوامل محیطی بستگی دارد.

کامپوزیت ذره ای:

این مواد شامل یک ماتریس و یک ماده دیگری که در آن به شکل ذرات کوچک توزیع شده اند،

می با شند. فاز پراکنده شده در کامپوزیت های تقویت شده با ذرات هم محور و همسواست ، یعنی ذرات تقریبا در همه جهات همسو هستند. دو زیر دسته این نوع کامپوزیت ها عبارتند از : کامپوزیت های درشت ذره و مستحکم شده به وسیله پراکندگی ذرات .تفاوت این دو گروه به مکانیزم مستحکم شدن یا تقویت شدن بستگی دارد واژه درشت بدین جهت استفاده می شود که نشان دهد فعل و انفعال بین ذره – زمینه نمی تواند در مقیاس اتمی یا مولکولی صورت گیرد ومکانیک محیط های پیوسته استفاده می شود . در بیشتر این نوع کامپوزیت ها ، فاز پراکنده سخت تر وسفت تر از زمینه است این ذرات تقویت شده٬ جابجائی و حرکت فاز زمینه را در مجاور خود مهار ومتوقف می کنند. اساسا زمینه ، مقداری از تنش اعمال شده را به ذرات منقل می کند . میزان تقویت شدن یا بهبود رفتار مکانیکی به استحکام پیوند در فصل مشترک زمینه – ذره بستگی دار د . کامپوزیت های ذره ای به صورت های  زیر هستند:

۱)غیر فلز در غیر فلز.

۲)فلز در غیر فلز.

۳)غیر فلز در فلز.

۴)فلز در فلز.

کامپوزیت های زمینه پلیمری

کامپوزیتهای زمینه پلیمری از یک رزین پلیمری پلاستیک تقویت شده مولکول درشت به عنوان زمینه تشکیل شده است،. از ویژگیهای این دسته از کامپوزیت ها ، کاربرد متنوع و گسترده ، خواص خوب در دمای محیط ، سهولت ساخت و هزینه کم است . . این نوع کامپوزیت هابراساس  بر اساس نوع تقویت شدن به شیشه ایی ، کربنی و آرامید تقسیم می شوند. کامپوزیت های پلیمری رشته پلیمری رشته شیشه ای شامل رشته های شیشه ایی پیوسته یا ناپیوسته در زمینه است در آینده بجای شیشه بیشتر از کربن به عنوان رشته تقویت کننده درکامپوزیت های پلیمری استفاده خواهد شد،چون رشته های کربنی بیشترین استحکام ویژه ومدول ویژه را در میان رشته های تقویت کننده دارا است. در کامپوزیت های زمینه پلیمری ، غیر از سه نوع رشته تقویت کننده شیشه ای،کربنی ،آرامید ،گاه از بور ،کاربید سیلیسیوم واکسید آلومینیومدر حد محدودی استفاده میشود.

کامپوزیت های زمینه فلزی

در کامپوزیت های زمینه فلزی زمینه عبارت است از یک فلز انعطاف پذیر . برتری های این نوع کامپوزیت نسبت به کامپوزیت های زمینه پلیمری شاکل دمای عملکرد بالاتر ، شعله پذیر نبودن و مقاومت بیشتر در برابر تهاجمسیالات آلی است . البته هزینه آنها بیشتر و در نتیجه استفاده از آنها محدود تر است .

از سوپر آلیاژها ، آلیاژهای آلومنییم و منیزیم ، تیتانیم و مس به عنوان مواد زمینه استفاده می شود . موادتقویت کنند ه ممکن است به شکل ذرات ، رشته های پیوسته و ناپیوسته و یا ویسکرها باشند که ۱۰ الی ۶۰% حجمی کامپوزیت را تشکیل می دهد رشته های پیوسته شامل کربن ، کاربید سیلیسیم ، بور ، آلومینا و فلزات دیر گداز است رشته های ناپیوسته از ذرات همین مواد تشکیل می شوند از یک جهت می توان سرمت ها را جز این ( MMC) ها قرار دارد .

خودرو سازان اخیرا در محصولات خود شروع به استفاده از کامپوزیتهای زمینه فلزی کرده اند به عنوان نمونه برخی قطعات موتور از زمینه آلیاژهای آلومینیم تقویت شده با رشته های آلومینا و کربن تولید شده که سبک وزن تر هستند و مقاومت آنها در برابر سایش و اعوجاج حرارتی بیشتر است استفاده از این نوع کامپوزیت ها در محورهای محرک که سرعت چرخش بالاتر و میزان کمتر سرو صدای ناشی از ارتعاش را به همرا دارد صورت گرفته است . صنایع هوا فضا نیز از این نوع کامپوزیت ها بهره می برد له عنوان نمونه در قطعات تلسکوپ فضائی هابل از رشته های گرافیتی پیوسته استفاده شده است .

کامپوزیت های زمینه سرامیکی

بدلیل مقاومت آلی در برابر اکسایش در دمای بالا ، با وجود احتمال شکست ترد ، بهترین گزینه برای استفاده در دمای بالا و تنش های شدید میباشند . به ویژه در قطعات موتور خودرو و توربین های گازی هواپیما . چرمگی شکست این کامپوزیت ها معمول است در حالی که در اغلب فلزات ۱۵ است . چقرمگی شکست نسل جدید و توسعه یافته کامپوزیت های زمینه سرامیکی که بصورت ذزه ای، رشته ای یا ویسکری از مواد سرامیکی است بهبود یافته وبه ۶ رسیده است . این بدان دلیل است که ترکی که در زمینه توسط ذرات ، رشته ها یا ویسکرها ایجاد میشود، نه تنها اشاعه نمی یابد بلکه از اشاعه آن ممانعت به عمل مِی آید،به این امرکمک می کند.

کامپوزیت های زمینه سرامیکی را با روش های پرسکاری گرم ، پرسکاری ایزوستاتیک گرم وزینتر کردن فاز مذاب تولید می کنند، آلومینا های تقویت شده با ویسکرهای SiC به عنوان ابزار برش در ماشین کاری آلیاژهای فلزی سخت استفاده می شود.

سرامیک­های پیشرفته دارای ویژگی­های مطلوبی مانند سختی، استحکام بالا، تحمل دماهای بالا، خنثایی شیمیایی، مقاومت در برابر فرسایش و چگالی کم هستند. ولی در برابر بارهای کششی و ضربه ضعیف­ هستند و بر خلاف فلزات، از خود انعطاف­پذیری نشان نمی­دهند و مستعد شکست تحت بارهای مکانیکی و شوک حرارتی هستند. در مقایسه­ای بین سرامیک­ها و دیگر مواد ، باید گفت که سرامیک­ها تنها گروهی از مواد هستند که در دماهای بالا قابل استفاده­اند و دارای سختی، استحکام و مدول الاستیک بالاتری از فلزات و پلیمرها می­باشند. همچنین چگالی، ضریب انبساط حرارتی و هدایت الکتریکی و حرارتی کمی دارند. به ویژه چگالی و انبساط حرارتی کم سرامیک­ها اهمیت زیادی در اغلب کاربردها دارد. که اگر چه نسبت مدول الاستیسیته تقویت‌کننده و زمینه در کامپوزیت­های زمینه فلزی و پلمیری عموماً بین ۱۰ و ۱۰۰ است ولی برای کامپوزیت زمینه سرامیکی، این نسبت معمولاً برابر یک یا کمتر از آن است. نسبت مدول بالا در کامپوزیت­های زمینه فلزی و پلیمری، سبب انتقال موثر بار از زمینه به تقویت­کننده می­شود. در حالی که در یک کامپوزیت سرامیکی، زمینه و تقویت­کننده در توانایی تحمل بار اختلاف زیادی ندارد؛ به این معنا که هدف از ساخت کامپوزیت سرامیکی، افزایش استحکام نیست. مگر آن­هایی که زمینه آنها مدول الاستیسیته کمی دارند. ازحوزه­های مهم در تهیه کامپوزیت­های زمینه سرامیکی انواع گوناگون شیشه، شیشه‌سرامیک­ها و سرامیک­هایی همچون کربن، کاربیدسیلیسیوم، نیتریدسیلیسیوم، آلومینات­ها و اکسیدها. تقویت­کنندهای مورد استفاده عبارتند از کاربیدها، بوریدها، نیتریدها و کربن.

 کامپوزیت­های زمینه سرامیکی تنها کامپوزیت­هایی هستند که بالای ۹۰۰ درجه سانتیگراد استحکام خود را حفظ می­کنند. عمده­ترین کامپوزیت­های زمینه سرامیکی عبارتند از: کامپوزیت­های کربن/کربن، کامپوزیت­های آلومینا/SiCو کامپوزیت­هایی با زمینهSi3N4 یا SiC تقویت شده با الیاف پیوسته SiC و کربن.

معمولاً کاربرد کامپوزیت­های سرامیکی به دو دسته هوافضایی و غیرهوافضایی تقسیم می­شوند. در کاربردهای هوافضایی مساله اصلی، عملکرد کامپوزیت است. در حالی که در کاربردهای غیر هوافضایی عامل قیمت بسیار مهم است.

کامپوزیت­های سرامیکی با الیاف پیوسته، عموماً دارای خواص مکانیکی ویژه بالایی هستند و می­توانند در کاربردهای هوافضایی دمای بالا به کار گرفته شوند. کامپوزیت­های کربن/کربن با پوشش SiC به عنوان محافظ حرارتی در شاتل­های فضایی استفاده شده است و کامپوزیت­های کاربید سیلیسیم/کربن مواد مناسبی برای هواپیماها هستند.

از کاربردهای غیر هوافضایی کامپوزیت­های سرامیکی می­توان به اجزای موتورهای دما بالا، مته و ابزار تراش، اجزای مقاوم در برابر سایش، لوله اگزوز، نازل، لوله­های مبدل گرما و غیره اشاره کرد.

خواص مکانیکی کامپوزیت ها:

در حالت کلی کامپوزیت ها غیر همگن و آنیزوتروپ هستند. برای مطالعه وبحث بیشتر درباره خواص مکانیکی کامپوزیت ها باید به دو جنبه اصلی آنها یعنی خواص مکانیکی ذرات و خواص مکانیکی  خود جسم پرداخته شود.

مکانیک ذرات به بررسی رفتار کامپوزیت ها در مقیاس میکروسکوپی می پردازد و خواص مکانیکی  مواد تشکیل دهنده را بررسی می کند. مکانیک جسم به بررسی رفتارکامپوزیت ها با فرض هموژن بودن می پردازد و تأثیر مواد تشکیل دهنده در خواص کامپوزیت ها را بررسی می کند.

طبق استاندارد ASTM براى محاسبه استحکام و مدول الاستیسیته یک جسم، ازآزمایش کشش

استفاده مى کنیم، ولى در یک جسم آنیزوتروپ به علت دخالت تغییر شکل هاى مختلف درهم، به

انجام آزمایش هاى پیچیده ترى نیاز دارد.

شکل و چگونگی بافتن الیاف:

الیاف تک را رشته می نامند. یک مجموعه از رشته ها را که معمولاً ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ رشته می باشد، ریسمان می نامند. ۵۰  تا ۶۰ ریسمان نیز دسته نامیده می شود. حال اگر ریسمان از پیچاندن رشته ها دور هم ایجاد شود، ریسمان تابیده خواهد بود.

برای مصارف صنعتی، دسته و ریسمان تابیده را بافته که به ترتیب دسته بافته و پارچه نامیده می شود. دسته به علت جذب زیاد چسب استحکام کمتری دارد ولی پارچه اجازه می دهد که رطوبت

توسط اعمال فشار از رزین خارج شود و یک لایه با استحکام بالا ایجاد گردد.

همچنین الیاف به صورت کوتاه و بریده شده که در جهات مختلف نسبت به هم قرار گرفته اند،هم مورد استفاده قرارمی گیرند. این نوع الیاف معمولاً از ریختن خرده های ا لیاف شیشه با طول تقریبی

mm 25تا mm50 بصورت تصادفى روى یک سطح بدست مى آیند.

نوع دیگر الیاف نوارها یا تسمه ها مى باشند که در صنایع هوا- فضا بکارمی روند. معمولاً الیاف بر را

به علت سختى زیاد نمی بافند، بلکه بصورت نوار در مى آورند.

الیاف تجاری:

انواع الیاف تجاری عبارتند از:

شیشه : نوع اصلی این الیاف E-glass و نوع  دیگر آن S-glass است که استحکام و مدول و قیمت بالاتری نسبت به نوع E-glass دارد. استحکام کششی مناسب الیاف شیشه باعث شده تا این الیاف در بسیاری از مصارف بکار رود.

کربن وگرافیت : الیاف کربنی ارزان از تجزیه حرارتی بسیاری از مواد آلی بدست می آیند وبرای مصارف عمومی بکار می روند. نوع دیگر الیاف کربنی، الیاف گرافیتی است.

بر: این الیاف با روش تبخیر بدست می آیند. در این روش یک سیم نازک تنگستن توسط جریان الکتریکى گرم شده و بواسطه وجود هیدروژن در هوا و با کنترل دقیق دما،بر روى تنگستن مى نشیند. به علت نیاز به مقاومت بالا در درجه حرارت هاى بالا، از W خالص استفاده می شود.

از آنجا که انهدام الیاف بعد از مقاومت زمینه و رسیدن به استحکام برشی به خمش الیاف بستگی دارد، الیاف بر به علت داشتن قطر بالا که حدود  μm125 است دارای مقاومت خمشی خوبی است.

الیاف آرامید: این الیاف از جدیدترین الیاف صنعتی و تجاری است و تنها محصول این الیاف کولار می باشد

فهرست

فصل اول: ۱

کامپوزیت ها ۲

۱-۱-ساختمان کامپوزیت ها: ۳

۱-۱-۱-رشته ها: ۳

۱-۱-۲-فاز زمینه:. ۳

۱-۲- انواع کامپوزیت ها: ۴

۱-۲-۱- کامپوزیت با الیاف تصادفی: ۴

۱-۲-۲- کامپوزیت لایه ای: ۴

۱-۲-۲-۱- انواع کامپوزیت های لایه ای: ۵

۱-۲-۳- کامپوزیت ذره ای: ۵

۱-۲-۴- کامپوزیت های زمینه پلیمری.. ۶

۱-۲-۵- کامپوزیت های زمینه فلزی.. ۶

۱-۲-۶-کامپوزیت های زمینه سرامیکی.. ۷

۱-۳- خواص مکانیکی کامپوزیت ها: ۱۰

۱-۴- شکل و چگونگی بافتن الیاف: ۱۰

۱-۴-۱- الیاف تجاری: ۱۱

۱-۵- مزایای کامپوزیت ها [۲]: ۱۲

فصل دوم: ۱۳

کامپوزیت های زمینه فلزی.. ۱۳

۱-۱ ) انواع کامپوزیت های زمینه فلزی.. ۱۶

۱-۲ ) خصوصیات کامپوزیتی های زمینه فلزی.. ۱۷

تقویت کننده ها ۱۷

۲-۱) مواد رشته ای.. ۱۸

۲-۲ ) انعطاف پذیری رشته ها ۱۸

۲-۳ ) رشته های کربن.. ۱۹

۲-۴ ) الیاف بور. ۱۹

۲-۴-۱ ) تنش های باقیمانده. ۲۱

۲-۵) رشته های اکسیدی.. ۲۱

۲-۵-۱) رشته های اکسیدی نوع آلومینا ۲۱

۲-۶) رشته های غیر اکسیدی.. ۲۱

۲-۷ ) ویسکر ها ۲۲

۲-۸)ذرات.. ۲۲

۲-۸-۱)کاربید سیلیسیم ذره ای.. ۲۲

۲-۸-۲)کاربیدتنگستن ذره ای.. ۲۴

۲-۹) مقایسه رشته ها با هم. ۲۴

۳)مواد زمینه. ۲۴

۳-۱) زمینه های متداول در کامپوزیت های فلزی.. ۲۵

۳-۱-۱) آلومینیوم و آلیاژهای آن.. ۲۵

۳-۱-۲) آلیاژ های تیتانیم. ۲۶

۳-۱-۳)منیزیم و آلیاژ آن.. ۲۷

۳-۱-۴) کبالت.. ۲۷

۳-۱-۵) مس… ۲۸

۳-۱-۶) نقره. ۲۸

۳-۱-۷) نیکل.. ۲۸

۳-۱-۸) نایوبیم. ۲۹

۳-۱-۹) ترکیبات بین فلزی.. ۲۹

۴)روش های تولید. ۲۹

۴-۱) فرایند های حالت مایع.. ۳۰

۴-۲ ) فرایندهای حالت جامد. ۳۱

۴-۲-۱) فرایند متالورژی پودر. ۳۱

۴-۲-۲) اکستروژن.. ۳۲

۴-۲-۳) فورج.. ۳۴

۴-۲-۴) پرس و تفجوشی.. ۳۵

۴-۲-۵) اتصال دهی نوردی و اکستروژن همزمان.. ۳۵

۴-۲-۶) اتصال دهی نفوذی.. ۳۶

۴-۲-۷)متراکم سازی با شوک انفجاری.. ۳۶

۴-۳) فرایند حالت گازی.. ۳۷

۴-۳-۱) رسوب فیزیکی بخار. ۳۷

۵-)فصل مشترک… ۳۸

۵-۱ ) انواع پیوند ها در فصل مشترک… ۳۹

۵-۳-۱) پیوند مکانیکی.. ۴۰

۵-۱-۲) پیوند شیمیایی.. ۴۰

۵-۲) اندازه گیری استحکام پیوند فصل مشترک… ۴۱

۷-)رفتار کامپوزیتی.. ۴۱

۷-۱) مکانیزم های استحکام بخشی.. ۴۱

۷-۱-۱ ) استحکام بخشی مستقیم. ۴۳

۷-۱-۲) استحکام بخشی غیر مستقیم ۴۳

۷-۲ ) کامپوزیت های زمینه فلزی با رشته های پیوسته. ۴۵

۷-۲-۳) تاثیر واکنش های فصل مشترکی بر رفتار کامپوزیت.. ۴۸

کاربرد ها ۵۰

۱۱-۱) هوا فضا ۵۱

۱۱-۱-۴) سازه  های فضایی.. ۵۲

۱۱-۲) حمل ونقل ( خودرو و راه آهن ). ۵۲

۱۱-۳) صنایع الکترونیک و کنترل حرارت در آن.. ۵۳

۱۱-۴) آهنرباهای ابر رسانای رشته ای.. ۵۳

۱۱-۵) هادی های به کار رفته در سیستم های قدرت.. ۵۴

فصل سوم: ۵۶

کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده با آلیاژ های حافظه شکلی.. ۵۶

مقدمه:[۲] ۵۷

روش های تولید. ۵۹


قیمت فایل : 7000 تومان | تعداد صفحات : 68 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,