مقاله کارکردها و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » اقتصاد  »  مقاله کارکردها و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور

مقاله کارکردها و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور

دانلود مقاله کارکردها و نقش تاثیر بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور تحقیق بازار سرمایه و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور کارکردها و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور نقش بورس در اقتصاد کشور مقاله نقش بورس در اقتصاد تحقیق نقش بورس در اقتصاد نقش بورس در اقتصاد جامعه نقش بورس در اقتصاد ایران نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد

paper Stock Exchange functions and role in the economy

 

عنوان تحقیق : کارکردها و نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد کشور

چکیده
در این مقاله با عنوان کا رکردها و نقش بورس در اقتصاد کشور ، ابتدا به تعریف بورس ، تاریخچۀ آ ن در جها ن و ایران پرداخته شده و سپس کار کرد ها و اثرات آ ن بر رشد و توسعۀ اقتصا دی و نیز خطرات سرما یه گذاری در بورس بیان گردیده است ، و در پا یان راههایی برای کاربردی تر کردن بورس بیا ن گردیده که ا ثرا ت زیادی بر رشد و توسعۀ اقتصادی خواهد داشت.


واژگان کلیدی: بورس ، اوراق بها دار، سهام ،کارا مدی، نا کارا مدی و …..


مقدمه
بورس سهام در کشورهای پیشرفته ,‌بازار متشکل سرمایه است و وظایف مهمی از تخصیص بهینه منابع و جلب پس اندازها برای امور تولیدی و سود آ وری برای سرمایه های مردم را به خوبی انجام می دهد . بدیهی است تامین منابع مالی برای شرکت ها , از مهمترین خصوصایت بورس در کشورهای پیشرفته است .
بورس بازاری است همانند بازارهای دیگر که عده ای جنس هایشان را عرضه می کنند و دیگران آ نرا می خرند، اما در این بازار جنس مورد معامله ، سهام شرکتها یا اوراق قرضه است که دولتها یا شرکتها و موسسات معتبر آ نرا منتشر می کنند. در بورس برای جلو گیری از ضرر کمتر مقررات سختی اعمال می شود، تا هم شرکتها و هم مردم منتفع شوند.
بورس اوراق بهادار یکی از کانالهــای مهم سر مایه گذاری در دنیا به شمار مـــی رود و نبض بازار های جهان در بورس های مهم کالا و اوراق بهادار می تپـد، هم چنین بورس شیوه ای برای جمع آوری سرمایه های کوچک وبزرگ وهدایت آ ن به اقتصاد کشور و استفاده از آ نها در تولید و ارائۀ خدمات می باشد.و زمینۀ رشد و توسعۀ اقتصادی و صنعتی را فراهم نموده و با ایجاد مشا غــل جدید و بکار گیری جوانان کشور به مبارزه با بیکاری می پردازد ،و بسیاری از
آ سیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری نظیر سرقت ، بزهکاری و غیره کاهش می یابد.
در این مقاله ضمن ارائۀ تاریخچۀ مختصری از بورس در ایران و جهان کار کرد ها و اثرات بورس بر اقتصاد کشور به اختصار بررسی شده است.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچۀ بورس در جهان
تاریخچۀ بورس در ایران
بورس
موقعیت بورس در ایران
کارکردها ی بورس
خطرات سر مایه گذاری در بورس
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ما خذ


قیمت فایل : 2000 تومان | تعداد صفحات : 12 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,