مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

دانلود مقاله موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی

طرح مسئله (مقدمه):
جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی و سیاسی دچار تحول و دگرگونی شده است. در حوزه سیاسی جامعه نوساز و توسعه یافته دارای ویژگیهای خاصی از جمله تغییر فرهنگ سیاسی مردم و دگرگونی روابط مبتنی بر قدرت، تغییر ساختارها و پیدایش نهادهای اجتماعی، سیاسی جدید و تغییر در بنیانها و سیستم حقوقی روبه روست. توفیق در امر توسعه موجب تمایز کشورها از یکدیگر با عناوینی چون کشورهای توسعه یافته یا پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته یا عقب مانده می‎شود. اکثر کشورهای توسعه نیافته به ضرورت توسعه سیاسی پی برده اند. چرا که تحولات عمومی جهان، دگرگونیهای اقتصادی- اجتماعی، شهری شدن، گسترش و پیچیدگی ارتباطات در جهان امروزی و افزایش سطح سواد و فرهنگ جوامع و … جملگی عامل رشد و آگاهی سیاسی مردم شده و تقاضا برای مشارکت سیاسی را افزایش می دهند. در صورتیکه ساختارهای سیاسی جوامع همگام با افزایش رشد و آگاهی سیاسی به بسط و افزایش امکانات پاسخگویی نپردازند، ثبات سیاسی جوامع به مخاطره می افتد. اگر بین تحولات اقتصادی، اجتماعی با تحولات سیاسی هماهنگی و همگامی وجود نداشته باشد، تضاد و تعارض شدیدی در جوامع ایجاد می‎شود که می‎تواند موجبات فروپاشی نظامهای سیاسی را فراهم نماید. از این رو اکثر کشورها، با ساختارهای سیاسی سنتی به ضرورت ایجاد توسعه و نوسازی سیاسی ولو به ظاهر پی برده و درصدد ایجاد تغییرات سیاسی برآمده اند. زیرا توسعه سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی با اتخاذ سیاستهای روشن و کارشناسانه و ایجاد نهادهای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای جامعه ظرفیت سیاسی خود را افزایش بدهد. در چنین نظامی مشارکت افراد، انفکاک ساختاری و حاکمیت قانون دیده می‎شود و دموکراسی شیوه رسوم حکومتی آن جامعه بوده است. در پادشاهی عربستان سعودی خصوصاً در چند ساله اخیر یک سلسله رفرمها و تحولات جدید در جهت تجدیدبنای ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیده می‎شود. اقدامات و اصلاحات مزبور قاعدتاً می بایست تغییر ساختارها و ثبات سیاسی عربستان از شکل سنتی به فرهنگی مدرن را منجر و باعث توسعه سیاسی عربستان شود اما در واقع چنین نشده است.

فهرست مطالب
طرح مسئله (مقدمه)
فرضیه تحقیق
سؤال اصلی
سؤال فرعی
هدف تحقیق
موانع و مشکلات تحقیق
سازماندهی تحقیق
روش تحقیق
اهمیت تحقیق
فصل اول- کلیات
دیدگاههای نظری در مورد موانع ساختاری توسعه سیاسی
مفهوم توسعه سیاسی
شاخصهای توسعه سیاسی
رهبران سیاسی
منافع ملی و اصل پاسخگویی
حاکمیت قانون
مشارکت سیاسی
دگرگونی در ساختار اجتماعی
رابطه دین و توسعه سیاسی
سطوح سه گانه موانع توسعه سیاسی
الف- موانع ساختاری سیاسی
ب- ساخت اجتماعی به عنوان مانع توسعه سیاسی
ج- موانع خارجی یا بین المللی توسعه سیاسی
فصل دوم- موانع اجتماعی یا بین المللی توسعه سیاسی در عربستان سعودی
الف- موانع اجتماعی (بررسی نقش وهابیت در عدم توسعه سیاسی عربستان)
ماهیت درونی وهابیت
جریانهای مختلف وهابی در عربستان
ضعف در آگاهیهای سیاسی
زن در عربستان سعودی
نقش مطبوعات در عربستان سعودی
طبقه متوسط
موانع خارجی یا بین المللی
فصل سوم- ساخت حکومت به عنوان مانع توسعه سیاسی
ساختار قدرت سیاسی در عربستان
سیستم حکومتی
الف- جناحهای موجود در رأس قدرت
سدریها
جناح رقیب
جناح سوم- جناح آل فیصل
ب- مذهب وهابیت به عنوان ابزار
ج- نفت- رکن اساسی ساختار سیاسی عربستان
د- نیروهای مسلح
نتیجه گیری
منابع و مأخذ


قیمت فایل : 4000 تومان | تعداد صفحات : 41 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,