مقاله مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  مقاله مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها

مقاله مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها

دانلود مقاله مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها تحقیق مرکز مشاوره روانشناسی موفقیت مشاوره برای موفقیت در کنکور مقاله در مورد موفقیت مقاله انگلیسی در مورد موفقیت مقاله راز موفقیت دانشمندان مسلمان مقاله راههای موفقیت در زندگی مقاله مشاوره تحصیلی مقاله مشاوره خانواده مقاله مشاوره توانبخشی مقاله مشاوره گروهی مقاله مشاوره تحصیلی و شغلی مقاله مشاوره ازدواج

Consultation Paper and the success of counselors in schools

 

مقدمه

ضرورتهای فرهنگی و اجتماعی مشاوره و راهنمایی نقش آن در پویایی جامعه، مردم گسترش کمی و کیفی آن در سرتاسر ایران و بهره وری مطلوب از خدمات راهنمایی نیاز حیاتی مدارس، خانواده ها، مراکز شغلی و تمام اقشار جامعه را به راهنمایی و نقش و جایگاه مهم آن را در جامعه مشخص می کند. امید داریم با بذر طراوت مشاوره و راهنمایی گلهای شادمانی و رضایت را به چهره خانواده ها و تمام اقشار ببینیم و فرزندانمان این گلهای پرطراوت و نسل انقلاب در تحصیل و در زندگی و درس و اهداف با رهنمودهای مشاورین به سوی سعادت و ترفی خود در کشور گام بردارند. مشاورین باید بتوانند شتابی در این چرخ تعلیم و تربیت کمی و کیفی آن بدهند اگرچه شغل مشاوره و راهنمایی در ایران به علت نوپا بودن اقدمهای اولیه خود را برمی دارد و مطبوعات و رسانه ها نیز کمتر بدان می پردازند. مشاورین برآنند که اولاً بتوانند گره گشای معضلات جوانان و خانواده ها باشند و ثانیاً در تعلیم و تربیت و سازندگی و خدمات بر مردم هر چه بیشتر سهیم باشند. درسالهای آینده مدارس، خانواده ها، و جامعه ما طعم شیرین راهنمایی را چشیده و اثر روحبخش آن را خواهند دید.

مدارس، خانواده ها، و جامعه ما طعم شیرین راهنمایی را چشیده و  اثر روحبخش آن را خواهند دید.

اگر بخواهیم میزان موفقیت مشاوران را از ابتدا ی شکل گیری نقش مشاوره در نظام جدید بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی بررسی کنیم باید به وظایف و فعالیت های مستمر مشاوران آشنا باشیم. که ذیل اهم وظایف این گروه مشخص گردیده:

۱-  شرکت فعال در شوراهای مدرسه و ستاد تربیتی در راستای ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره

۲- شرکت در جلسات عمومی انجمن اولیاء و مربیان و جلوگیری از کمکها و مساعدتهای اولیه در زمینه ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره

۳- تدریس درس آشنایی با برنامه ریزی تحصیلی – شغلی و انجام وظیفه در راستای تحقیق اهداف درس به شرح ذیل:

الف: آشناکردن دانش آموزان با نظام جدید متوسطه در رشته های تحصیلی و ضوابط ورود به آنها و ارتباط رشته های مذکور با رشته های دانشگاهی و بازار کار

ب: ارائه اطلاعات به دانش آموزان از طریق بازدید از محیط کار با بروشور های شغلی – نمایش فیلم، روزنامه دیواری و دعوت از صاحبان حرف و مشاغل جهت ایراد سخنرانی

ج: آگاه کردن دانش آموزان نسبت به روشهای علمی جمع آوری اطلاعات شغلی و آشناکردن آنان با مراکز مهارت آموزی و کاریابی

د-گردآوری اطلاعات لازم از طریق نهادهای زیربط در زمینه امکانات، نیازمندیهای شغلی در بخش صنعت – خدمات کشاورزی و ارائه آن به دانش آموزان و اولیاء آنها

۴- همکاری با کادر مدرسه در موارد زیر:

 الف: پیشگیری از مشکلات اخلاقی و رفتاری دانش آموزان

ب: شکوفابودن استعدادهای دانش آموزان

۵- انجام مشاوره فردی بمنظور بررسی مسائل و مشکلات تربیتی و تحصیلی آنان

۶- انجام مشاوره گروهی  جهت بررسی و رفع مشکلات تربیتی و تحصیلی و تعیین رشته

۷- اجرای آزمونهای خاص به نسبت موقعیت ها و موارد( هوش – استعداد- رغبت شغلی)

۸- همآهنگی لازم با معاونین و دفترداران در تکمیل پرونده تربیتی و تحصیلی

۹- انجام مقاله مربوط به هدایت تحصیلی دانش آموزان

۱۰- تنظیم کارت مربوط به مشکلات موردی دانش آموزان

۱۱- ارجاع دانش آموزانی که دارای مشکلات حاد هستند به سازمانها و مراکز تخصصی زیربط

۱۲- ارائه آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت دانش آموزان به واحدهای ذیربط در منطقه

۱۳- کمک به مدیران و کارکنان مدرسه جهت استفاده از کمک های غیرنقدی مردمی انجمنها، سازمانها، نهاد برنامه های موجود درمنطقه برای حل معضلات دانش آموزی

۱۴- تکمیل دفتر ثبت فعالیتها و ارائه گزارش کار به مسئولین ذیربط

۱۵- شرکت در دوره های بازآموزی و سمینارها

۱۶- تشکیل جلسات توجیهی برای والدین با توجه به ماده ۴ آئیننامه هدایت

۱۷- با توجه به ماده ۱۵ آئین نامه هدایت تحصیلی  ارائه نمودن اطلاعات کامل در مورد مسائل نظام جدید و هدایت تحصیلی به دانش آموزان و آشنانمودن آنها با توانائیها و استعدادهایشان در رابطه با انتخاب رشته تحصیلی با توجه به پرونده تربیتی تحصیلی

۱۸- مطالعه ی دقیق کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های ارسال شده مرتبط با وظایف مشاوره

فهرست مطالب

–  عنوان

–  سپاسگزاری

–  فصل اول- مبادی تحقیق Introduction

–  مقدمه

۱-  موضوع تحقیق و تبیین أن

۲-  تعریف مسئله مورد پژوهش

۳-  هدف تحقیق

۴-  ضرورت تحقیق

۵-  محدودیتها و مشکلات تحقیق

۶-  واژه ها واصطلاحات تحقیق

فصل دوم- سابقه تحقیق Research –literature

الف- سابقه نظری تحقیق

ب- تعریف راهنمایی

۲- انواع راهنمایی

۳- راهنمایی تحصیلی

۴- راهنمایی  شغلی

۵- راهنمایی شخصی

۶- راهنمایی فردی

۷- راهنمایی گروهی

۸- تفاوت راهنمایی و مشاوره

۹- پرونده تحصیلی – تربیتی

۱۰- مشاوره متخصصان راهنمایی

۱۱- مشاور موفق

۱۲-  وظایف مشاور

۱۳- سابقه راهنمایی و مشاوره در جهان

۱۴-  سابقه راهنمای ایران

الف- تمهید مقدمات برای اجرای برنامه راهنمایی

پ- برنامه راهنمایی قبل از انقلاب

ج- برنامه راهنمایی بعد از انقلاب

ب- سابقه علمی تحقیق

۱- سابقه علمی تحقیق در جهان

روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق

د- روش تحقیق

۱- تعریف روش تحقیق

۲- انواع روش تحقیق

۳- روش این تحقیق

فصل سوم روش تحقیق Research Method

الف- فرضیات

ب- تعریف فرضیه

۲- انواع فرضیه

۳- فرضیات این تحقیق

ب-  جامعه آمار و نمونه گیری

۱- تعریف جامعه آماری

۲- جامعه آماری این تحقیق

۳- تعریف نمونه گیری

۴- انواع نمونه گیری

۵- نمونه گیری در این تحقیق

ج- جمع آوری اطلاعات

۱- تعریف روش جمع آوری اطلاعات

۲- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات

۳- روش جمع آوری اطلاعات دراین تحقیق

د- روش تحقیق

۱- تعریف روش تحقیق

۲- انواع روش تحقیق

۳- روش این تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات  Resarch Analysis

تجزیه و تحلیل سئوالات ۱تا ۲۶ تستی پرسشنامه

۲- تجزیه و تحلیل سئوالات تشریحی پرسشنامه

فصل پنجم: نتیجه گیری  Conclusion

۱-  نتیجه این تحقیق

۲-  پیشنهادات و نظرات اصلاحی

۳-  خلاصه تحقیق

۴-  فهرست منابع

۵-  پیوست نمونه پرسشنامه


قیمت فایل : 11000 تومان | تعداد صفحات : 120 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,