مقاله مدیریت کالا
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما

مقاله مدیریت کالا

دانلود مقاله مدیریت کالا

دانلود مقاله مدیریت کالا

کالاهای مقاله و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار)
به کالاها و اجناسی گفته می شود که نیاز شرکت به آن غیر مستمر بوده و فقط در مقاطع زمانی خاص ( برای اجراء مقاله خاص) به مقدار معینی مورد نیاز خواهند بود. این نوع کالاها بلحاظ اینکه مصرف همیشگی و مستمر ندارند بعنوان کالای موجودی انبار شناخته نشده و کد گذاری نمی شود. و فقط بصورت یکدسته کلی از کالاها بعنوان کالاهای غیر موجودی انبار شناخته می شوند مانند ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز مقاله ها.

کالاهای موجودی انبار
در مقابل کالاهای غیر موجودی انبار کالاهایی هستند که نیاز شرکت به آن مستمر و مداوم بوده و عمدتاً در نگهداری تأسیسات و عملیات جاری پالایش و انتقال گاز مورد مصرف مستمر می باشند.
این نوع کالاها بلحاظ نیاز مستمر و ضرورت ذخیره در انبارها بایستی کدگذاری و طبقه بندی شوند و مطابق برنامه منظمی و متناسب با نیاز و روند مصرف سفارش کدگذاری و در انبار جایگزین شوند تا عملیات جاری شرکت هیچگاه بدلیل کمبود و یا تأخیر در تهیه کالا دچار اختلال نگردد.
قطعات یدکی و کالاهای مصرفی از قبیل لوله، اتصالات، شیر آلات، ابزار و مواد شیمیائ و از این قبیل کالاها جزو کالاهای موجودی انبار می باشند.
کالاهای موجودی در انبار خود به سه دسته تقسیم می شوند:

الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS)
اصطلاحاً  به کالاهائی گفته می شود که قابل تأمین از منابع عمومی بوده و تولید و فروش آنها منحصر به سازنده و منبع خاصی نمی باشد و برای خرید و تهیه آن می توان از منابع عمومی تولید کننده آن کالا استعلام بها و بر اساس بهترین پیشنهادات اقدام بخرید نمود.
شرح و مشخصات این نوع کالاها معمولاً با توجه به استانداردهای معتبر اعم از داخلی (ISIRT) یا خارجی تنظیم میگردد و نباید در تنظیم شرح آنها به نام سازنده یا فروشنده خاصی اشاره کرد یا از شماره های فنی اختصاصی سازندگان و فروشندگان (PART NO) در تنظیم شرح و مشخصات آنها استفاده نمود. مانند انواع لوله، اتصالات، کابل برق و از این قبیل نکته قابل ذکر اینکه متأسفانه بعضی از سازندگان و فروشندگان علاوه بر معرفی کالاها و قطعات خاص خود کالاهای  عمومی را نیز لابلای لیست قطعات یدکی اختصاصی خود بعنوان قطعات اختصاصی و با شماره پارت نامبرهای اختصاصی خود معرفی می نماید لیکن باید توجه داشت که اینگونه اقلام بدلیل اینکه قابلیت شناسایی عمومی دارند و مشخصات آنها از لحاظ ابعاد و اندازه، نوع جنس بکار برده شده و روشهای ساخت و کنترل کیفیت با استفاده از کتب استاندارد معتبر جهانی قابل شناسایی و مشخص می باشد نباید بهیچوجه آنها را کالای اختصاصی تلقی کرد و بصورت کالای اختصاصی از آنها خریداری نمود.
بنابراین آنالیست یا تحلیل گر طبقه بندی کالا باید دقت کافی نماید که مبادا کالاهای عمومی را بعنوان کالاهای اختصاصی سازندگان / فروشندگان خاص طبقه بندی و کدگذاری نماید.

ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS)
اصطلاحاً به کالاها و قطعاتی گفته می شود که فقط باید از منبع خاص تأمین شود. مشخصات این نوع کالاها بصورت اختصاصی و بر اساس کدها یا پارت نامبرهای اختصاصی سازنده یا فروشنده خاص مربوطه تنظیم می گردد و معمولاً باید برای تأمین آنها از طریق همان متبع خاص ذکر شده در شرح و مشخصات کالا اقدام گردد.
قطعات یدکی ماشین آلات از نوع کالاهای اختصاصی هستند که بدلیل اینکه مورد مصرف آنها در ماشین و دستگاه خاص می باشد منبع تأمین آن نیز سازنده یا فروشنده مربوط به همان ماشین و دستگاه خاص می باشد زیرا جزئیات اطلاعات مربوط به ساخت قطعه و نقشه آن منحصراً در اختیار همان سازنده یا فروشنده خاص می باشد مانند میل لنگ و یا میل سوپاپ یک انجیل خاص که مشخصات آنها از طرف سازنده در حد فقط یک شماره فنی (PART NO) در اختیار خریدار قرار داده شده است.
غیر از قطعات یدکی کالاهای اختصاصی دیگری هستند مانند بعضی از مواد شیمیائی خاص (مثل فالکو شماره ۱۹) که باید از تولید کننده خاص مربوطه خریداری شوند. مصرف این نوع کالاها نیز بدلایل فنی و ایمنی بصورت اختصاصی تعیین گردیده است و جهت تأمین کالاها الزاماً باید از همان سازنده و با همان مارک مشخص شده خریداری گردد و معمولاً نباید با کالای مشابه دیگری از سازنده دیگری جایگزین  گردد در شرایط اضطراری و با کسب مجوز لازم.

تعریف استاندارد
بطور کلی استاندارد مناسب ترین الگو و معیاری است که توسط یک مرکز صلاحیت دار رسمی پذیرفته می شود و بصورت مدون در اختیار دست اندرکاران موضوع استاندارد قرار میگیرد تا آن را مورد استفاده و عمل قرار دهند.
مشخصات استاندارد در شرکت ملی گاز ایران به مشخصاتی گفته می شود که به تأیید و تصویب کمیته عالی استاندارد رسیده باشد.

استاندارد نمودن کالا
استاندارد نمودن کالا در شرکت اصطلاحاً به معنی تنظیم مجموعه مشخصاتی از کالاست که در مقابل نیازهای شرکت دارای شرایط فنی – ایمنی و اقتصادی مناسب باشد.
مشخصات کالا معمولاً شامل مشخصات طرح، مشخصات فیزیکی، شیمیائی، مواد اولیه و روشهای کنترل کیفیت و کیفیت بازدهی در مرحله کاربردی باشد.

ضرورت شناخت تنوع کالاها
برای اینکه بتوان کالاها و قطعات مصرفی یک تأسیسات بزرگ شبیه تأسیسات شرکت ملی گاز را طبقه بندی و استاندارد نمود ابتدا باید یک بررسی کلی از انواع وسایل ، دستگاهها، اجناس و قطعات مصرفی آن تأسیسات بعمل آورد و با در نظر گرفتن تنوع آنها فهرست کلی اقلام را تهیه نمود.
این فهرست کلی برای کالاهای صنعت نفت (صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) قبلاً توسط شرکت نفتی SHELL تهیه شده است و شرکت ملی نفت ایران آن را بعنوان الگوی استاندارد سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای خود برگزید و به تبع آن شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی نیز از آن استفاده می نمایند.
این فهرست کلی از کالاها اصطلاحاً بنام راهنمایی طبقه بندی کالا (CODING SCHEDULE) و یا فهرست عمومی کالاهای صنعت نفت تدوین یافته و در اختیار تحلیل گران و آنالیست های طبقه بندی و استاندارد کالای صنعت نفت قرار گرفته است.
در مواردی نیز که وسایل و دستگاههای جدیدی در سطح صنعت مورد استفاده قرار بگیرد که نوع آن و یا خانواده آن در این فهرست قبلاً پیش بینی نشده است با رعایت چهارچوب و اصول فهرست و رعایت توازن در آن نوع جدید کالا به فهرست اضافه خواهد گردید. این فهرست از ۶ رقم تشکیل شده و گنجایش طبقه بندی حدود یک میلیون کالاهای مختلف را دارد.
بعبارت دیگر این فهرست ۶ رقمی بترتیب از سمت چپ از ۳ بخش دو رقمی تشکیل شده که اولین دو رقم از سمت چپ شامل یکصد گروه اصلی از انواع کالاست (از ۰۰ تا ۹۹) و دومین دو رقم از سمت چپ که گروه فرعی کالا نامیده می شود نیز شامل یکصد گروه فرعی و بهمین ترتیب سومین دو رقم از سمت چپ نیز شامل یک گروه زیر فرعی تنوع کالایی هر گروه فرعی را در بر میگیرد.
طراحی و تدوین این فهرست عمومی از تنوع کالاها معمولاً توسط گروههای کارشناسی کالا مرکب از متخصصین رشته های مختلف صنعت انجام گردیده و. یا  میگردد در گروه کارشناسی مزبور این فهرست را با راهنمایی های مناسب هر گروه اصلی تدوین و جهت طبقه بندی انواع کالای مختلف صنعت در اختیار تحلیل گران (آنالیست ها) طبقه بندی کالا قرار میدهند تا با توجه به راهنمایی های ارائه شده نسبت به کدگذاری اجناس و قطعات اقدام نمایند.
برای استفاده بهتر از این فهرست، آن را به دو صورت مختلف یکی بترتیب شماره ای بنام کتابچه راهنمای طبقه بندی کالا (CODING SCHEDULE) و دیگری را به ترتیب حروف الفبا و بنام کتابچه فهرست عمومی الفبایی کالاها (GENERAL INDEX) تنظیم می نمایند.
فهرست عمومی الفبایی کالاها همچنین مورد استفاده متقاضیان کالا هنگامی که متقاضی می خواهد از روی نام کالا به شماره ردیف ۶ رقمی کالا دست بیابد قرار میگیرد.
نمونه ای از فهرست عمومی شماره ای و فهرست عمومی الفبایی کالا را در ضمیمه انتهایی جزوه ملاحظه خواهید نمود.
لیست گروههای اصلی طبقه بندی کالا (دو رقم سمت چپ) که در سیستم طبقه بندی و استاندارد کالای صنعت نفت مورد استفاده قرار میگیرد و در اوراق ضمیمه ملاحظه خواهید نمود.

فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا
الف: حفاری و تولید
گروه ۱ : ماشین آلات حفاری و کل حفاری
گروه ۲ : ماشین آلات تولید و سیمان
گروه ۳ : ابزار آلات حفاری و تولیدی
گروه ۵: ابزار آلات سیمانکاری و کل حفاری
گروه ۶  : ابزار آلات تعمیرات
گروه ۷ : ابزار دقیق حفاری
گروه ۸ : ابزار دقیق کنترل کل حفاری و تولید
گروه ۹ : کالاهای حفاری ، کل حفاری و سیمانکاری
گروه ۱۰ : کالاهای مورد استفاده در استخراج و تولید
گروه ۱۱ : دکل حفاری و متعلقات
گروه ۱۲ : دستگاههای عملیاتی و زمین شناسی و لرزه نگاری
ب) تأسیسات و ماشین آلات، عمومی
گروه ۱۲ : دیگ بخار و متعلقات
گروه ۱۴ : موتورهای احتراقی (بغیر از اروپائی، انگلیسی و آمریکائی)
گروه ۱۵ : موتورهای بخاری ، رفت و برگشتی
گروه ۱۶ : توربینهای بخاری
گروه ۱۷ : موتورهای احتراقی (اروپائی)
گروه ۱۸ : موتورهای احتراقی (انگلیسی)
گروه ۱۹ : موتورهای احتراقی (آمریکائی)
گروه ۲۰ : توربینهای گازی
گروه ۲۱ : کمپرسورهای پمپمهای خلاء (اروپائی)
گروه ۲۳ : کمپرسورهای پمپمهای خلاء (انگلیسی)
گروه ۲۵ : کمپرسورها، پمپهای خلاء (بغیر از اروپائی ، انگلیسی و آمریکائی)
گروه ۲۶ : پمپ های رفت و برگشتی ( بغیر از اروپائی و انگلیسی و آمریکائی)
گروه ۲۷ : پمپهای رفت و برگشتی (اروپائی)
گروه ۲۸ : پمپهای رفت و برگشتی (انگلیسی)
گروه ۲۹ : پمپهای رفت و برگشتی (آمریکائی)
گروه ۳۰ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (بغیر از اروپائی ، انگلیسی و آمریکائی)
گروه ۳۱ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (اروپائی)
گروه ۳۲ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (انگلیسی)
گروه ۳۳ : پمپهای دورانی و گریز از مرکز (آمریکائی)
گروه ۳۴ : پمپهای متفرقه
گروه ۳۶ : دستگاههای بالابر
گروه ۳۷ : دستگاههای جاده سازی، کانال کنی و ساختمان
گروه ۳۸ : ماشین آلات متفرقه
گروه ۴۰ : تأسیسات گاز و ضمائم آن
گروه ۴۱ : تأسیسات پتروشیمی ، ضمائم و مشتقات
گروه ۴۲ : تأسیسات فرعی، ضمائم و متعلقات
گروه ۴۳ : تأسیسات پالایشگاهها، ضمائم و متعلقات
گروه ۴۴ : تأسیسات واحدهای بسته بندی و لوازم مربوطه
ج) حمل و نقل
گروه ۴۵ : اتومبیلهای (اروپائی)
گروه ۴۶ : اتومبیلهای (غیر اروپائی)
گروه ۴۷ : کامیونها و اتوبوسها (اروپائی)
گروه ۴۸ : کامیونها و اتوبوسها (غیر اروپائی)
گروه ۵۰ : تراکتورها و تریلرها (کاترپیلار)
گروه ۵۱ : لکوموتیوها، واگنها و دستگاههای راه آهن
گروه ۵۲ : وسائط نقلیه دریائی، کوچک
گروه ۵۳ : وسائط نقلیه دریایی، نفتکش
گروه ۵۵ : وساط متفرقه نقلیه، متعلقات وسائط نقلیه
گروه ۵۶ : دستگاههای مربوط به تعمیرگاه و ابزار آلات مربوط به اتومبیل
گروه ۵۷ : هواپیمائی
د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها
گروه ۵۸ : متعلقات ماشین آلات، آلات متحرکه ، تسمه ها
گروه ۵۹: قطعات یدکی ابزار دقیق و وسائل اندازه گیری
گروه ۶۰ : ابزار دقیق، وسائل اندازه گیری و درجه ها
هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی
گروه ۶۱ : مخازن و اسکلتهای فلزی
گروه ۶۲ : ابزارهای ماشین آلات کارگاهی، ضمائم و متعلقات
گروه ۶۳ : ابزارهای هوائی (بادی) و متعلقات
گروه ۶۴ : دستگاههای جوشکاری و دیگر وسائل کارگاه
و) وسائل الکتریکی
گروه ۶۵ : مولدها، مبدلها، انباره ها، یکسو کننده ها، وسائل حفاظت کننده کاتدی
گروه ۶۶ : موتورهای برقی و قطعات
گروه ۶۷ : راه اندازها و وسائل قطع و وصل برقی
گروه ۶۸ : سیمها – کابلها و متعلقات
گروه ۶۹ : لامپها، اتصالات لامپها و متعلقات
گروه ۷۰ : لوله های برقی ، اتصالات مربوطه، فیوزها و ادوات مورد استفاده در برق منازل
گروه ۷۱ : دستگاههای مخابراتی و الکترونیکی
گروه ۷۲ : کامپیوتر، لوازم و ابزار آلات دقیق سیستمهای کامپیوتر
ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات
گروه ۷۳ : شیلنگها و اتصالات شیلنگها
گروه ۷۴ : کالاهای لوله ای شکل
گروه ۷۵ : شیر آلات
گروه ۷۶ : اتصالات و فلنجها
ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی
گروه ۷۷ : مصالح عمومی و الوار
گروه ۷۸ : شمشها و ورقه های فلزی ، پلاستیکی و غیره
گروه ۷۹ : طناب سیمی ، طناب تابیده – زنجیره و قرقره
گروه ۸۰ : مصالح و سخت افزار ساختمانی
گروه ۸۱ : سخت افزار عمومی و پیچ و مهره ها
ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی
گروه ۸۳ : ابزار آلات کوچک
گروه ۸۵ : وسائل آب بندی و اجناس عایق بندی
ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی
گروه ۸۶ : رنگها، جلادهنده ها و غیره
گروه ۸۷ : روغنها و فرآورده ها
گروه ۸۸  : مواد سمباده ای ، براق کننده ها و ترکیبات بطور عمومی
گروه ۸۹ : مواد شیمیائی
گروه ۹۰ : لوازم و مایحتاج آزمایشگاهی
ک : تجهیزات پزشکی و داروها
گروه ۹۱ : لوازم و تجهیزات پزشکی، داروها و لوازم متفرقه طبی
ل : مبلمان ، لوازم منزل ، دفتر و انبار
گروه ۹۲ : مبلمان، لوازم منزل و مایحتاج باشگاه
گروه ۹۳ : اجناس تدارکاتی و ملزومات دفتر و انبار
گروه ۹۴ : اجناس تدارکاتی فروشگاه
گروه ۹۵ : پارچه، مواد نساجی و کالاها چرمی و لباس
گروه ۹۶ : دستگاههای آتش نشانی و ایمنی، سلاح و مواد منفجره
گروه ۹۷ : دستگاهها و کالاهای توزیع و بازاریابی (منجمله تبلیغات)

طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا
با شناسایی کلی تنوع کالاها و آگاهی از کالاهای مختلف مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کار طراحی فهرست جامع طبقه بندی کالا یعنی دسته بندی های اصلی، فرعی و زیر فرعی امکان پذیر میگردد.
شناسایی کلیه لوازم و وسایل و کالاهای مورد استفاده در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به عهده کارشناسان فنی و با تجربه ای می باشد که آشنایی کافی علمی و عملی با صنعت داشته و انواع کالاها و قطعات و ماشین آلات و ابزار آلات را بخوی می شناسند.
اساس و چهارچوب این فهرست مبتنی بر ۳ مجموعه دو رقمی از تنوع کالاهاست که هرکدام از این مجموعه ها زیر مجموعه دسته اصلی تر است بعبارت دیگر این فهرست ۶ رقمی شامل ۳ بخش یا ۳ دسته تنوع کالایی است که از سمت چپ به ترتیب گروه اصلی و دو رقم بعد گروه فرعی و دو رقم سوم گروه فرعی تر تدوین گردیده است. و بطور کلی تنوع کالاهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را یکصد نوع اصلی (۹۹ – ۰۰) و هر نوع اصلی به نوبه خود به یکصد نوع فرعی ( ۹۹ – ۰۰) و هر نوع فرهی باز به نوبه خود به یکصد نوع فرعی تر (۹۹ – ۰۰) تقسیم گردیده است.
این مجموعه در کل تنوع کالاهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را تا حدود یک میلیون نوع پیش بینی نموده است.
در دسته بندی های فرعی هریک از گروههای اصلی دیدگاههای متفاوتی وجود دارد که بعضی از آن ها بشرح زیر می باشند :
۱-   دسته بندی بر حسب نام کالا و بترتیب حروف الفباء
۲-   دسته بندی بر حسب نوع کالا و اندازه و یا ظرفیت آن
۳-   دسته بندی بر حسب نام سازندگان کالا بترتیب حروف الفباء
۴-   دسته بندی بر حسب شماره فنی قطعات کارخانجات سازنده
۵-   دسته بندی بر حسب کاربردهای متفاوت از کالا
۶-   دسته بندی بر حسب مواد بکار رفته شده در کالا
این طراحی با ظرفیت متنوعی حدود یک میلیون نوع کالا برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بسیار مناسب بوده و این امکان را فراهم خواهد ساخت که چنانچه بخواهند برای جزئیات قابل توجه کالا را از هم دیگر مجزا و با کدهای متفاوت نشان دهند قابلیت لازم را خواهد داشت و براحتی امکان پذیر خواهد بود.
بدیهی است واحدهای صنعتی کوچکتر ممکن است با استفاده از همین طراحی و الگو ولی از تقسیم بندی های کوچکتر استفاده نمایند بدون اینکه مشکلی در اختصاص کد شناسایی مجزا برای هر کالا بر ایشان ایجاد گردد.

فهرست مطالب
بخش اول.. ۳
استاندارد نمودن کالا.. ۳
اهمیت و نقش کالا.. ۳
تعاریف… ۷
کالاهای مقاله و خرید مستقیم (یا کالاهای غیر موجودی انبار). ۷
کالاهای موجودی انبار. ۸
الف) کالاهای عمومی (استاندارد) (GENERAL ITEMS). 8
ب) کالاهای اختصاصی (SPECIAL ITEMS). 9
تعریف استاندارد. ۱۰
استاندارد نمودن کالا.. ۱۱
ضرورت شناخت تنوع کالاها ۱۱
فهرست گروه ها اصلی طبقه بندی کالا.. ۱۳
الف: حفاری و تولید.. ۱۳
ج) حمل و نقل.. ۱۵
د) متعلقات ماشین آلات ، آلات متحرکه، تسمه ها ۱۶
هـ ) لوازم ساختمانیف مخازن و دستگاههای کارگاهی… ۱۶
و) وسائل الکتریکی… ۱۷
ز) کالاهای لوله ای شکل ، شیرها و اتصالات.. ۱۷
ج) مصالح ساختمانی ، فلزات و سخت افزار ساختمانی… ۱۷
ط: ابزار آلات و وسائل آب بندی.. ۱۸
ی : رنگها، روغنها و مواد شیمیائی… ۱۸
ک : تجهیزات پزشکی و داروها ۱۸
طراحی فهرست جامع (۶ رقمی) طبقه بندی کالا.. ۱۹
بخش دوم : طبقه بندی کالا.. ۲۲
مقدمه. ۲۲
تسریح در ارتباطات.. ۲۳
کاهش اشتباهات.. ۲۳
ایجاد سهولت در تنظیم فرم ها ۲۳
۴- کمک به استاندارد نمودن کالا.. ۲۴
تسهیل عملیات انبارداری.. ۲۴
کمک به عملیات خرید.. ۲۴
کمک به حسابداری کالا.. ۲۵
کمک به مکانیزه کردن (کامپیوتری) سیستم ها ۲۵
طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۲۶
اهداف طبقه بندی و استاندارد کالا در صنعت نفت… ۲۸
ب) شرح طبقه بندی کالا در صنعت نفت… ۳۰
شماره ده رقمی MESC.. 33
۳-واحد شمارش کالا.. ۴۱
مشخصات کالا.. ۴۴
کد سفارش مجدد کالا (STANDARD CODE). 51
۶- کد اطلاعات متفرقه. ۵۵
مراجع راهنمای طبقه بندی کالا.. ۵۶
راهنمائی طبقه بندی کالا.. ۵۶
فهرست عمومی کالاها (GENERAL INDEX). 58
فهرست کامل یا کتابهای طبقه بندی کالا (MESC BOOKS). 60
روش انجام کار طبقه بندی کالاها در شرکت ملی گاز ایران.. ۶۱
سازمان دهی واحد طبقه بندی کالا.. ۶۱
گردش کار. ۶۴
کمیته های کارشناسی استاندارد. ۶۶
کیفیت عالی استاندارد. ۶۷
فرم پیشنهاد طبقه بندی کالا.. ۶۷
شرایط خاص اقلام عمومی… ۶۸
فرم SPIR  یا لیست قطعات یدکی مشابه. ۷۰
کارت مشخصات دستگاهها و ماشین آلات.. ۷۰
لیست لوازم یدکی دو سال اولیه. ۷۱
روش طبقه بندی و کد گذاری کالاها ۷۱
لزوم تجدید نظر در مشخصات کالاها و اصلاح و بروز نگهداری آنها ۷۵
سیتم حسابداری  شرکت ملی گاز : ۷۸
سطوح حسابها : ۷۹
۱ – اسناد دستی : ۷۹
اسناد پرداخت : ۸۰
اسناد روزنامه : ۸۰
اسناد دریافت : ۸۰
۲- اسناد سیستمی : ۸۰
نرم افزارها : ۸۰
الف ) سیستم جامع مالی : ۸۱
ب) سیستم جامع نفت : ۸۲
طبقه بندی کالا در شرکت گاز : ۸۳
مراحل خرید کالا : ۸۳
مراحل خرید مستقیم کالا : ۸۴
حسابداری کالا : ۸۷
اصطلاحات : ۸۸
حسابها : ۹۰
فرمهای ورودی به سیستم کالا.. ۹۲
ثبتهای حسابداری خرید داخلی… ۹۵
خرید های خارجی… ۹۶
مراحل خرید خارجی : ۹۷
توضیحات : ۹۹
روش نگهداری کالا در انبار: ۱۰۰
کنترلهای داخلی حسابداری کالا : ۱۰۱


قیمت فایل : 9000 تومان | تعداد صفحات : 105 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

هشتگ : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,