مقاله مدیریت عملکرد
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی  »  مقاله مدیریت عملکرد

مقاله مدیریت عملکرد

دانلود مقاله مدیریت عملکرد

مقدمه
با توجه به تراکم بازار ارائه خدمات یا محدود بودن منابع و افزایش رقابت در جهت ارائه محصولات متنوع، سازمانها را بر آن داشته است که مسیرها و شیوه هایی را انتخاب نمایند تا ضمن مقرون به صرفه بودن، قادر باشند بهترین خدمات یا محصول را به مشتریان یا بازارهای مورد نظر خود  ارائه دهند. این سازمانها برای رسیدن به چنین هدفی، باید ابتدا شیوه ها، عملکرد و سیاستهای اجرایی در درون و برون سازمانهای خود را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهند، سپس برای بهبود مستمر عملکرد سازمانی،  به ترازیابی، مهندسی مجدد و ایجاد تغییر در فرایندهای مدیریت از طریق بهبود فرایندهای سازمان بپردازند.

امروزه  ایجاد تغییر در رفتارهای سازمانی از مهارتهای اساسی مدیران به حساب می آید و از جمله فعالیتهایی که در این جهت بسیار کارساز است، داشتن تخصص و کارایی بالا در هدایت و رهبری  و بکارگیری شیوه های توسعه سازمانی و مدیریت می باشد. در این رابطه می توان به برخی از روشهای تغییر و تحول در الگوهای نظریه های  سازمانی برای رشد رویکردهای رفتاری و علمی مرتبط با رفتار مدیریت سازمانها، به عنوان روشهای تحلیل عملکرد مدیریت و سازمانهای آنها اشاره کرد.  گفتنی است که در مباحث رویکردهای جدید روانشناختی سازمانی؛ بررسی وضعیـت نیروی کار، مطـالعه دقیق سازمان، چگونگـی بـه کارگیری اصول ایجاد تغییر در رفتار سازمانها با توجه به شیوه های اجرایی مدیریت سازمان و بررسی راههای رشد و تغییر سازمانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. این اصول و بکارگیری نظریه های تحلیل رفتاری در سازمانها اصطلاحاً تحت عنوان « مدیریت مبتنی بر عملکرد » شناخته شده است.

به طورکل می توان گفت مدیریت عملکرد، مدیریت تحقق است. چرا که پیوسته و حداقل طی دو دهه اخیر بسیاری از سازمانها، خود را چه از درون و چه ازنظر ارتباطشان با بیرون در سه سطح، سازمان، بخشهای مختلف کارشناسی و کارکنان مورد بررسی و ارزیابی قرار داده اند اما پس از گذشت دوره های شش ماهه یا یکساله، اهدافشان محقق نشده است علت این عدم توفیق چیست و چرا سازمانها   out put یا برون داده ای  خود در ارتباط با رضایتمندی مشتریان و طرفهای قرارداد خود به موفقیتهای چشمگیر دست نمی یابند. این تحقیق به کندوکاو دلایل عدم توفیق سازمانها در این باره می پردازد.

بررسی مفاهیم مدیریت مبتنی بر عملکرد، مطالعه اجزاء و ویژگیهای این رویکرد، مروری بر عواملی که باعث توسعه عملکردهای مثبت مدیریت در سازمانها می شود و نیز بررسی تفاوتهای میان مدیریت عملکرد با سنجش عملکرد، از محورهای مهم مورد بحث در این تحقیق می باشد.  نقش مدیران سازمانها در دستیابی به اهــداف اجرایی مدیریت مبتنی بر عملکرد،  شیوه های درست استفاده از اطلاعات عملکرد در سازمانها و اساساً هدف اصلی در اجرای این رویکرد مدیریتی (مدیریت عملکرد)، پرسشهای با اهمیتی است که با مطالعه این تحقیق به پاسخ آنها دست خواهید یافتید.
همانطور که می دانیم امروزه نقش کارآفرینی در همه عرصه ها مورد بررسی قرار می گیرد و از طرفی تحقیق مورد مطالعه در حیطه درس کارآفرینی تهیه گردیده است بنابراین در ابتدا به تعریف کارآفرینی می پردازیم.
فهرست مطالب
مقدمه
ارزیابی(مدیریت) عملکرد(Performance management)
تعریف واژه ها:
عملکـرد (Performance):
اندازه ‎گیـری (Measurement):
اندازه‎ گیـری عملکـرد (Performance Measurement):
شاخص اندازه ‎گیـری عملکـرد(Indicator):
مدل/ سیستم اندازه ‎گیـری عملکـرد(Modeling):
واحـد اندازه‎ گیـری عملکـرد(Unit) :
مدیـریت عملکـرد (Performance Management):
کارایی (efficiency) :
اثربخشی (effectiveness):
بهره‎وری (Productivity):
سودآوری (Profitability):
روشهای مدیریتی مدیران
فلسفه مدیریتی
مدیریت عملکرد در حاشیه
مدیریت عملکرد چیست؟
عوامل موثر بر عملکرد نیروی انسانی
فرایند مدیریت عملکرد
اساس مدیریت مبتنی بر عملکرد
تفاوت بین مدیریت مبتنی بر عملکرد و سنجش عملکرد
فوائد مدیریت مبتنی بر عملکرد
تئوری تقویت عملکرد:
رویکرد تغییر رفتار سازمانی
ملاک اثربخشی تغییر رفتار سازمانی
کلیات مدیریت مبتنی بر عملکرد
مفاهیم مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد، سنجش عملکرد و تفاوتها
ویژگیها و فوائد


قیمت فایل : 3000 تومان | تعداد صفحات : 30 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]