دانلود مقاله قالب بندی پی های رادیه (گسترده)
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  مقاله قالب بندی پی های رادیه (گسترده)

مقاله قالب بندی پی های رادیه (گسترده)

دانلود مقاله قالب بندی پی های رادیه (گسترده)
بخشهایی از متن:
پی سازی چند مرحله دارد :
1. آزمایش زمین از لحاظ مقاومت
2. پی کنی
3. پی سازی

پی وسیله ای است که بار و فشار وارد از نقاط مختلف ساختمان و همچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند .آزمایش زمین :

• طبقه بندی زمین چند نوع است :
زمین هایی که با خاک ریزی دستی پر شده است :
این نوع زمین ها که عمق بیشتری دارند و با خاکهای دستی محل گودال ها را پر کرده اند اگر سالهای متمادی هم بگذرد باز نمی توان جای زمین طبیعی را بگیرد و این نوع زمین برای ساختمان مناسب نیست و باید پی کنی در آنها به طریقی انجام گیرد که پی ها به زمین طبیعی یا زمین سفت برسد .

زمینهای ماسه ای :
• زمینهای ماسه ای بیشتر در کنار دریا وجود دارد . اگر زمین از ماسه خشک تشکیل شده باشد ، تا یک طبقه ساختمان را تحمل می کند و 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می توان فشار وارد آورد . ولی در صورتی که ماسه آبدار باشد قابل ساختمان نیست ، چون ماسه آبدار حالت لغزندگی دارد و قادر نیست که بار وارد را تحمل کند بنابراین ماسه از زیر پی می لغزد و جای خالی خود را به پی می دهد و پایه را خراب می کند .

پی های مرکب رادیه
بیشترین کاربرد پی های مرکب زمانی است که رادیه می تواند ظرفیت Poulos بر اساس توصیه ی 1991 باربری کلی زیرسازه را تامین کند، اما برای اجتناب از نشستهای بیش از مقادیر مجاز از تعدادی شمع در زیر آن استفاده می شود، به عنوان مثال در مواجهه با خاکهای نرم نشست پذیر یا تورم زا که قابلیت رادیه را کم می کنند. قابل ذکر است که در یک تنش یکسان، مقدار نشست پی های رادیه بیش از پی های منفرد است،زیرا به دلیل ابعاد بزرگتر، اعماق بیشتری را تحت تنش قرار می دهد . به همین دلیل استفاده از گروه شمع در کاهش نشست کلی سیستمهای مرکب بسیار حایز اهمیت است . به طور ساده تر می توان نشست یک پی را با عرض B تنش تماسی خاک و پی و ،q ، سختی خاک ،K ، نشان داد که در این رابطه S=KqB رابطه ی کلی برای دو فونداسیون خاص، q و K پی هستند . بنا بر توضیحات فوق الذکر، در صورت ثابت بودن دو پارامتر فونداسیون با عرض بیشتر، نشست بیشتری خواهد داشت . شکل ٢ نشان دهنده ی رفتار کلی اندرکنشی بار – نشست رادیه، گروه شمع و تلفیق رادیه و شمع است که با تلفیق آنها، مهمترین تغییر، کاهش نشست مجموعه است .

منبع دارد.


قیمت فایل : 4500 تومان | تعداد صفحات : 33 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]