دانلود مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها
صفحه اصلی پرسش و پاسخ پشتیبانی تماس با ما
صفحه نخست  » علوم انسانی » مدیریت  »  مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

مقاله عوامل موفقیت و شکست پروژه های IT در سازمانها

دانلود مقاله عوامل موفقیت و شکست مقاله های IT در سازمانها
کلید واژه ها:
فن آوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، موفقیت مقاله، مدیریت مقاله

مقدمه:
امروزه گسترش فعالیتهای بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات وسیع تکنولوژیک در محیط سازمانها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات امکان پذیر نیست، در نتیجه اطلاعات که به عنوان یک منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمان مطرح است. وجود سیستم های اطلاعاتی یکپارچه از ضروریات حرکت به سمت کسب و کار الکترونیک و رقابت بوده و استفاده از فن آوری اطلاعات (IT) و سیستم های اطلاعاتی (IS) برای کلید سازمانها و شرکتها ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. بسیاری از سازمانها به اهمیت فن آوری اطلاعات و تاثیر آن بر سرعت و دقت گردش کارها، رضایت بیشتر مشتریان یا سیستم های پشتیبانی، تصمیم گیری مدیران و به ویژه کارآیی آن واقف شده اند و این امر باعث گردیده که به سرعت به سمت استفاده از آن روی آورند. هر شرکت یا سازمانی شامل ۳ هسته اصلی یعنی فرایند تصمیم گیری، جریان اطلاعات و جریان مواد است، که فن آوری اطلاعات روی هر ۳ هسته فوق می تواند تاثیر بگذارد. کاربرد فناوری اطلاعات، شرکت ها را قادر می سازد امتیازات مهمی از قبیل موارد زیر کسب کنند:
۱- صرفه جویی در هزینه و بهبود بخشیدن جهت تبادل اطلاعات .
۲- اجتناب از خطاهای انسانی هنگامی که وظایف، تکراری یا بسیار پیچیده است.
۳- صرفه جویی مالی بدلیل کاهش خطاها و زمان انجام وظایف.
۴- ادغام و هماهنگی چندین وظیفه در یک وظیفه.
۵- بهبود بخشیدن کارایی و اثربخشی سازمانی.
۶- بهبود مدیریت میانی و کاهش فرآیندهای زائد از طریق اطلاعات مفیدتر.
ولی اجرای مقاله های (IT) در آنها بدون مشکل نبوده و اجرای غیر صحیح، ناقص یا بدون برنامه ریزی مناسب باعث شکست یا توقف آنها با تحصیل هزینه های هنگفت می گردد. علی رغم وابستگی زیاد سازمانها به (IT)، باوراین که هنوز  کل مقاله های IT، به نوعی با شکست مواجه           می شوند مشکل است. مطالعات نشان می دهد که بالغ بر ۵۰ درصد مقاله های فن آوری اطلاعات شکست می خورند، ۸۳ درصد از آنها اهداف تحویل و قیمت را محقق نمی کنند و بیش از ۳۰ درصد آنها قبل از تحویل به طور کامل منحل می شوند. و این در حالی است که شکست یا موفقیت مقاله (IT) توان تاثیر روی تمام افراد درگیر در مقاله، از تیم مقاله گرفته تا کل سازمان و نهایتا مدیریت عالی را دارا است. مقاله های (IT) موفق منابع قابل سنجشی را برای سازمان داشته و پیشرفت شغلی افرادی را که در این نوع مقاله ها کار می کنند، بهبود می بخشند، در صورتیکه مقاله های ناموفق از لحاظ راهبردی به دلیل شکست در ایجاد تغییر و به لحاظ عملیاتی به دلیل شکست در ارائه راه حلهای قابل اجرا که خواسته های سازمان را برآورده می سازند در سازمان عدم اطمینان بوجود می آورند.
به منظور برنامه ریزی جهت رسیدن به موفقیت بایستی دلایل و عوامل شکست مقاله های (IT) را شناخت و درک کرده، با مشخص شدن راهبرد دفاعی ما در برابر شکست و تعیین عوامل موفقیت می توان با استفاده از مناسبترین روشها به ایجاد موثر مقاله های (IT) مبادرت ورزید. این مقاله تلاشی است در جهت تبیین عوامل شکست و در نتیجه عوامل موفقیت در اجرای مقاله های (IT) در سازمانها و شرکتها.

تقسیم بندی انواع مقاله های (IT):
از مواردی که در موفقیت یا شکست مقاله های (IT) موثر است خود مقاله می باشد. مقاله ها را می توان از نظر اندازه، سطح تکنولوژی و ماهیت تقسیم بندی نمود. از نظر اندازه مقاله ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می شوند.
از نظر سطح تکنولوژی مقاله ها به ۴ گروه مقاله های بر اساس تکنولوژی تکامل یافته، نسبتا تکامل یافته، پیشرفته و بسیار پیشرفته تقسیم می شوند. از نظر ماهیت می توان آنها را به ۴ دسته مقاله های ساده، فازی یا مبهم، قطعی و اضطراری تقسیم کرد. بدیهی است که مقاله های کوچکتر از مقاله های بزرگتر و مقاله هایی با تکنولوژی تکامل یافته نسبت به مقاله های بسیار پیشرفته از ریسک کمتر و در نتیجه احتمال شکست پائین تری برخوردار هستند.
۱- مقاله های ساده:
این نوع مقاله ها دارای مشخصات زیر می باشد:
۱- طرح و برنامه مفصلی برای کل مقاله وجود دارد.
۲- تمام منابع لازم برای تکمیل مقاله در دسترس است.
۳- بر عملیات کاری موجود تاثیر کمی دارد.
۴- برای اجرای آن، یک راه حل واحد و واضح وجود دارد.
مقاله های ساده، معمولا به گام های طویل امکان سنجی و تحقیق که برای مقاله های پیچیده تر ضروری هستند، نیاز ندارند، ولی با این حال، باید بازنگری ها و کنترل های منظمی بر مقاله انجام گیرد تا از متمرکز ماندن مقاله بر برآورده ساختن اهداف کاری و بالاتر از همه اجرای آن اهداف اطمینان حاصل شود. در این نوع مقاله احتمال شکست کم است و از اطمینان بالا و ریسک پائینی برخوردار است.

۲- مقاله های فازی یا مبهم:
مقاله های فازی از آن دسته مقاله هایی هستند که در آنها جزئیات آنچه که بایستی اجرا شود و هم چنین نحوه انجام کار مشخص نیست، بنابراین صفت مشخصه مقاله های فازی، نیاز به اجرا و تکرار گامهای امکان سنجی و تحقیق، تا زمانی که بتوان شناخت کافی از وضعیت بدست آورد باشد. بدیهی است که این نوع مقاله دارای ریسک بالا بوده و احتمال شکست زیاد است.

۳- مقاله های قطعی:
این نوع مقاله ها، وقتی بوجود می آیند که سازمان ملزم شود خواسته مشخصی را برآورد سازد، ماهیت این خواسته ها چنان است که تا وقتی برآورد نگردد بعید است سازمان یا شرکت بتواند بکار خود ادامه دهد، ریسک در این مقاله ها بالا و احتمال شکست زیاد است.
۴- مقاله های اضطراری:
مواردی پیش می آید که بایستی مجوز مقاله ها را سریعاً صادر و هر چه زودتر آنها را آغاز کرد. مقالههای اضطراری ریسک بالایی دارند ولی در صورتی که به خوبی سازماندهی و مدیریت شوند احتمال شکست پائین است.

انواع شکست مقاله های (IS):
شکست مقاله های (IS) می تواند از طریق یک یا چند مورد از رویدادهای زیر شناخته شود:
۱- کاهش توان کاری موجود
۲- کاهش مزیت رقابتی
۳- افزایش هزینه های عملیاتی
۴- شکست در برآورده ساختن خواسته های اصلی کاری
۵- سطوح پائین رضایت کاربر
۶- عدم کنترل بر مدیریت خواسته ها
۷- عدم کنترل بر برنامه ریزی

محیط و دامنه شکست مقاله های (IS):
محیطی که در آن مقاله انجام می شود در بردارنده راه حل چگونگی افزایش احتمال موفقیت مقاله است.
که به سه دسته تقسیم می شود، محیطی که از مقاله پشتیبانی می کند. محیط موسسه و محیط تجارت مقاله های (IS) صرفا در نتیجه مدیریت نامناسب مقاله با شکست مواجه نمی شوند. مقاله های (IS) موفق متکی به هم راستایی و هم افزایی اجزا بسیار متفاوتی از محیطهای مذکور است که بعضی از آنها نظیر راهبرد (IT) و رفتار طرفهای ذی نفع درون سازمان مربوط به داخل سازمان بوده و بقیه عوامل خارجی است نظیر سیاستها  مجموعه قوانین صنایع و رفتار تامین کنندگان. آنچه که واضح است، این است که بسیاری از عواملی که بر موفقیت مقاله تاثیر می گذارند، خارج از حوزه مدیریت مقاله قرار دارند.
هر چند تمام طرفهای ذی نفع درون مقاله دارای اهمیت هستند، ولی در نهایت مشتری است که نقش رهبری را در سرتاسر چرخه عمر مقاله ایفا می کند. در واقع مشتری به مانند یک ذی نفع خارجی است.
ولی مقاله های بسیاری نیز وجود دارد که در آنها مشتری یک ذی نفع داخلی است. همانند مقاله هایی که در یک بخش از سازمان برای کمک به بخش دیگر انجام می گیرد.

منابع مورد استفاده :
۱-    نواده فراهانی. محمدرضا و مصطفی پرخوان رازلیقی، نقش فن آوری اطلاعات در فرآیند مهندسی مجدد کسب و کار، ص ۴۸، تدبیر، شماره ۱۳۳٫
۲- How to build a Business For information Technology. Http://gloBal.mci/de/resources/articles/35/keenqa.xml
۳- Speak Sizing Guidelines, www.IT toolkit. com
۴- Corre latiug Success with the Classitication.
www.ITtoolkit.com
۵- yardely,David, Successful IT projects Delivery, Addison- weseley, 2002.
۶- wysoki, Roberk.,Building Effective project Teams, John wiley & Sons, INC., 2002.
۷- kPMG,what went wrong. Unsuccessful information Technology prjects, 1997,www.kpmg.com
۸٫ why do projects fail,www,etpint.com/whyFail.htm
۹٫ A procecc For projects Requirement, www.IT toolkit.com
۱۰- دفت، ریچارد ال. تئوری سازمان و طراحی ساختار، ترجمه علی پارسائیان، سید محمد اعرابی، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
۱۱- From project to production : The IT Testing Process, www.IT toolkit, com


قیمت فایل : 5000 تومان | تعداد صفحات : 45 | فرمت فایل : WORD

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]